« Rzym 6:1 List do Rzymian 6:2 Rzym 6:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którzyśmy umarli grzechowi, jako jeszcze żyć będziemy wniem?
2.WUJEK.1923Nie daj tego, Boże! Albowiem którzyśmy umarli grzechowi, jakóż więcéj w nim żyć będziemy?
3.RAKOW.NTNiech to nie będzie! Którzykolwiekeśmy umarli grzechowi, jakoż jeszcze żyć będziemy w nim?
4.GDAŃSKA.1881Nie daj tego Boże! albowiem którzyśmy umarli grzechowi, jakoż jeszcze w nim żyć będziemy?
5.GDAŃSKA.2017Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć?
6.JACZEWSKINie mówmy tak: bo gdyśmy umarli dla grzechu, to jakże grzesznikami być możemy.
7.SYMONPrzenigdy! Wszak myśmy umarli grzechowi, jakoż tedy dalej żyć w nim będziemy?
8.MARIAWICIUchowaj Boże. Albowiem my, którzyśmy umarli grzechowi, jakoż jeszcze będziemy w nim żyć?
9.DĄBR.WUL.1973Żadną miarą. Wszak myśmy umarli dla grzechu, jakoż więc jeszcze żyć w nim mamy?
10.DĄBR.GR.1961Żadną miarą. Wszak myśmy umarli dla grzechu, jakże więc żyć jeszcze w nim mamy?
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal?
12.BRYTYJKAPrzenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy?
13.POZNAŃSKANa pewno nie! Jakżeż my wszyscy, którzy umarliśmy dla grzechu, mielibyśmy jeszcze żyć w nim?
14.WARSZ.PRASKAJeżeliśmy już umarli grzechowi, to jakże będziemy nadal w nim żyli?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie może być. My, którzy byliśmy umarłymi w grzechu, jakże jeszcze będziemy w nim pędzić życie?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW żadnym razie! W jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w nim żyć?
17.TOR.PRZ.2023Z pewnością nie! Albowiem my, którzy umarliśmy dla grzechu, jak jeszcze w nim żyć będziemy?