« Rzym 6:19 List do Rzymian 6:20 Rzym 6:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:21) Bo gdyście byli niewolnicy grzechu, wolnemiście byli (od) sprawiedliwości.
2.WUJEK.1923Bo gdyście byli niewolnicy grzechu, byliście wolnymi śprawiedliwości.
3.RAKOW.NTBo gdyście niewolnikami byli grzechu, wolnymi byliście sprawiedliwości;
4.GDAŃSKA.1881Bo pókiście byli sługami grzechu, byliście wolnymi od sprawiedliwości:
5.GDAŃSKA.2017Dopóki bowiem byliście sługami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości.
6.JACZEWSKIGdyście byli niewolnikami grzechu, - sprawiedliwość od was daleką była.
7.SYMONBo kiedyście byli niewolnikami grzechu, wolni byliście od służby sprawiedliwości.
8.MARIAWICIbo gdyście byli sługami grzechu, byliście wolnymi od sprawiedliwości.
9.DĄBR.WUL.1973Bo kiedyście byli niewolnikami grzechu, wolni byliście od służby sprawiedliwości.
10.DĄBR.GR.1961Bo kiedyście byli niewolnikami grzechu, wolni byliście od służby sprawiedliwości.
11.TYSIĄCL.WYD5Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.
12.BRYTYJKAGdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości.
13.POZNAŃSKANiegdyś byliście niewolnikami grzechu, teraz zaś jesteście wolni wobec sprawiedliwości.
14.WARSZ.PRASKAKiedyście bowiem służyli grzechowi, byliście wolni od posługiwania sprawiedliwości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo kiedy byliście sługami grzechu byliście niepodlegli sprawiedliwości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo gdy służyliście w niewoli grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości.
17.TOR.PRZ.2023Bo gdy byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości.