« Rzym 6:20 List do Rzymian 6:21 Rzym 6:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:22) Któryż przeto tedy mieliście pożytek, ztego czego się teraz wstydzicie? Bo śmierć onych mytem.
2.WUJEK.1923Któryżeście tedy na on czas pożytek mieli z onych rzeczy, za które się teraz wstydzicie? Bo koniec onych jest śmierć.
3.RAKOW.NTKtóryżeście tedy owoc mieli na on czas onych rzeczy za które się teraz sromacie? bo koniec onych jest śmierć.
4.GDAŃSKA.1881Jakiżeście tedy naonczas pożytek mieli onych rzeczy, za które się teraz wstydzicie? Bo koniec onych jest śmierć.
5.GDAŃSKA.2017Jakiż więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Ich bowiem końcem jest śmierć.
6.JACZEWSKIJaką wówczas mieliście korzyść z tego, czego się teraz wstydzicie? Tylko was śmierć wówczas czekała.
7.SYMONAle jakiż pożytek mieliście wtedy z onych rzeczy, których się dzisiaj wstydzicie? Bo końcem ich jest śmierć.
8.MARIAWICICóżeście tedy za pożytek mieli naonczas z onych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Albowiem koniec ich śmierć.
9.DĄBR.WUL.1973I cóż za pożytek mieliście wówczas z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Albowiem końcem ich jest śmierć.
10.DĄBR.GR.1961I cóż za pożytek mieliście wówczas z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Przecież ich końcem jest śmierć.
11.TYSIĄCL.WYD5Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć.
12.BRYTYJKAJakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć.
13.POZNAŃSKAJakież wówczas zbieraliście owoce? Wstydzicie się ich teraz. Śmierć przecież jest ich końcem.
14.WARSZ.PRASKAI jakiż to pożytek mieliście z tych rzeczy, których wstydzicie się teraz? Kresem ich jest śmierć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem jaki mieliście wtedy owoc taki, za który się teraz wstydzicie? Bowiem ich końcem jest śmierć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI jakie wówczas mieliście korzyści? Takie, których się teraz wstydzicie, a których końcem jest śmierć.
17.TOR.PRZ.2023Jaki więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy? Tych, których się teraz wstydzicie; bo końcem ich jest śmierć.