« Rzym 6:21 List do Rzymian 6:22 Rzym 6:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:23) Lecz teraz wyswobodzeni od grzechu, a zniewoleni Bogu, macie owoc wasz do świątobności, a myto żywot wieczny.
2.WUJEK.1923A teraz, będąc wyzwoleni od grzechu, a stawszy się niewolnikami Bogu, macie owoc wasz ku poświęceniu, a koniec żywot wieczny.
3.RAKOW.NTA teraz będąc wolnymi uczynieni od grzechu, a zniewoleni Bogu, macie owoc wasz ku poświęceniu, a koniec, żywot wieczny.
4.GDAŃSKA.1881Lecz teraz, będąc uwolnieni od grzechu, a zniewoleni Bogu, macie pożytek swój ku poświęceniu, a koniec żywot wieczny.
5.GDAŃSKA.2017Lecz teraz, uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne.
6.JACZEWSKITeraz będąc uwolnieni od grzechu i stawszy się sługami Boga, macie tę korzyść, ze będziecie uświątobliwieni i życie wieczne otrzymacie:
7.SYMONTeraz zaś, gdy, wolni od grzechu, staliście się sługami Bożymi, macie owoc wasz w uświęceniu, a końcem jego jest żywot wieczny.
8.MARIAWICIAle teraz, będąc wyzwoleni od grzechu i stawszy się sługami Boga, macie owoc wasz ku poświęceniu, a koniec – żywot wieczny.
9.DĄBR.WUL.1973Teraz wszakże uwolnieni od grzechu i stawszy się sługami Bożymi macie swój pożytek w uświęceniu, a za cel — życie wieczne.
10.DĄBR.GR.1961Teraz wszakże, uwolnieni od grzechu i stawszy się sługami Bożymi, macie swój pożytek w uświęceniu, a za cel – życie wieczne.
11.TYSIĄCL.WYD5Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego - życie wieczne.
12.BRYTYJKATeraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny.
13.POZNAŃSKAObecnie jednak uwolnieni od grzechu staliście się sługami Boga i zbieracie owoce, które wiodą was ku świętości, a końcem ich jest życie wieczne.
14.WARSZ.PRASKATeraz tedy uwolnieni od grzechu, kiedy to staliście się sługami Boga, zbieracie plon [waszych uczynków] w postaci uświęcenia, a kresem będzie dla was życie wieczne.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś teraz, uwolnieni od grzechu, a poddani Bogu, macie wasz owoc do uświęcenia, a w końcu życie wieczne.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz natomiast, wyzwoleni od grzechu, a oddani w niewolę Bogu, macie korzyść w uświęceniu, a końcem jest życie wieczne.
17.TOR.PRZ.2023Lecz teraz, gdy zostaliście wyzwoleni od grzechu, zostaliście oddani w niewolę Bogu, mając swój pożytek w uświęceniu, a na końcu – życie wieczne.