« Rzym 6:22 List do Rzymian 6:23 Rzym 7:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:24) Bo obroki grzechu śmierć. Lecz dar Boży żywot wieczny, w Christu Jesusie panu naszem.
2.WUJEK.1923Albowiem zapłaty grzechowe śmierć, a łaska Boża żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
3.RAKOW.NTAbowiem zapłaty grzechowe śmierć; A darowanie Boże jest żywot wieczny, w Christusie Jezusie Panu naszym.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem zapłata za grzech jest śmierć; ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
5.GDAŃSKA.2017Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
6.JACZEWSKIzapłatą bowiem za grzech jest śmierć; łaska zaś Boża daje życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
7.SYMONBo żołdem grzechu śmierć, a darem Bożym życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
8.MARIAWICIAlbowiem zapłatą grzechu – śmierć, a łaska Boża żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem zapłatą grzechu jest śmierć. A łaska Boża — to żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem zapłatą grzechu jest śmierć. A łaska Boża – to żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
11.TYSIĄCL.WYD5Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
12.BRYTYJKAAlbowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
13.POZNAŃSKAZapłatę bowiem za grzech stanowi śmierć, darem zaś Boga jest życie wieczne w Chrystusie Panu naszym.
14.WARSZ.PRASKANagrodą za grzech jest bowiem śmierć, łaska zaś Boża – to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo zapłaty za grzech są w śmierci, a łaską Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.
17.TOR.PRZ.2023Bowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.