« Rzym 6:2 List do Rzymian 6:3 Rzym 6:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abo nie wiecie iż którzykolwiek ponurzyliśmy się w Christa Jesusa, w śmierć jego ponurzyliśmy się?
2.WUJEK.1923Azaż nie wiecie, iż którzykolwiek w Chrystusie Jezusie jesteśmy ochrzczeni, w śmierci jego ochrzczeni jesteśmy?
3.RAKOW.NTAbo niewiecie iż którzykolwiek ponurzeni jesteśmy w Christusa Jezusa, w śmierć jego ponurzeni jesteśmy?
4.GDAŃSKA.1881Azaż nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego ochrzczeni jesteśmy?
5.GDAŃSKA.2017Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni?
6.JACZEWSKICzyż nie wiecie, że my wszyscy, cośmy przez przyjęcie chrztu stali się chrześcianami, winniśmy umrzeć dla grzechu, tak jak Chrystus umarł dla ciała?
7.SYMONCzyż nie wiecie, że my wszyscy, którzyśmy na chrzcie, zostali zanurzeni w Chrystusie Jezusie, w jego śmierci zanurzeni zostaliśmy?
8.MARIAWICIIzali nie wiecie, bracia, że którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusie Jezusie, ochrzczeni jesteśmy w śmierci Jego?
9.DĄBR.WUL.1973Czyż nie wiecie, że wszyscy, którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusie Jezusie, w śmierci jego ochrzczeni jesteśmy?
10.DĄBR.GR.1961Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy ochrzczeni jesteśmy w Chrystusie Jezusie, w śmierci jego ochrzczeni jesteśmy?
11.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?
12.BRYTYJKACzyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni?
13.POZNAŃSKACzyż nie wiecie, że wszystkich nas, których przez chrzest zanurzono w Chrystusie Jezusie, w Jego śmierci zanurzono?
14.WARSZ.PRASKACzyż nie wiecie, że my wszyscy, którzyśmy zostali ochrzczeni w Chrystusie Jezusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż nie wiecie, że jacykolwiek zostali zanurzeni dla Jezusa Chrystusa, zostali zanurzeni względem jego śmierci?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?
17.TOR.PRZ.2023Czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni?