« Rzym 6:3 List do Rzymian 6:4 Rzym 6:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pogrzebieniśmy przeto pospołu znim przez ponurzenie w śmierć, aby jako Christus wstał zmartwych przez sławę ojca, tak i my wnowości żywota chodzilibychmy.
2.WUJEK.1923Albowiem jesteśmy z nim pospołu pogrzebieni w śmierć przez chrzest, aby, jako Chrystus wstał z martwych przez chwałę Ojcowską, tak i my żebyśmy w nowości żywota chodzili.
3.RAKOW.NTJesteśmy tedy pospołu pogrzebieni z nim przez ponurzenie w śmierć; aby jako wzbudzon jest Christus od umarłych, dla chwały Ojcowskiej, takżebyśmy też my w nowości żywota chodzili.
4.GDAŃSKA.1881Pogrzebieniśmy tedy z nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus wzbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili.
5.GDAŃSKA.2017Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia.
6.JACZEWSKIPrzez przyjęcie chrztu pogrzebani zostaliśmy z Chrystusem jako grzesznicy, abyśmy z Chrystusem, mocą Ojca wzbudzeni do życia, nowe, bezgrzeszne prowadzili życie.
7.SYMONZanurzeni zaś w śmierci jego, my z nim razem i pogrzebieni jesteśmy: aby jak Chrystus wstał z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my w nowości życia chodzili.
8.MARIAWICIAlbowiem jesteśmy z Nim pogrzebani przez Chrzest na śmierć, aby jako Chrystus wstał z martwych przez Chwałę Ojca, tak żebyśmy też i my chodzili w nowości żywota.
9.DĄBR.WUL.1973Przez chrzest bowiem zostaliśmy razem z nim pogrzebani w śmierć, aby jako Chrystus zmartwychwstał przez chwałę Ojca, tak i my, byśmy w nowości życia chodzili.
10.DĄBR.GR.1961Przez chrzest bowiem zostaliśmy razem z nim pogrzebani w śmierci, aby jako Chrystus zmartwychwstał przez chwałę Ojca, tak i my, byśmy w nowe życie wkroczyli.
11.TYSIĄCL.WYD5Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.
12.BRYTYJKAPogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.
13.POZNAŃSKAPogrzebano nas z Nim razem dzięki zanurzeniu w śmierci, dlatego abyśmy - wzorem Chrystusa zmartwychwstałego dzięki chwale Ojca - i my postępowali według zasad nowego życia.
14.WARSZ.PRASKATak więc przyjmując chrzest, jesteśmy wspólnie z Nim składani do grobu w Jego śmierci, abyśmy potem mogli chodzić w nowości życia, tak jak i Chrystus zmartwychwstał dzięki chwale Ojca.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wspólnie, pośród chrztu zostaliśmy z nim pogrzebani ku śmierci, abyśmy jak Chrystus, który dla chwały Ojca został wzbudzony z martwych, tak i my mogli się przechadzać w nowości życia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie.
17.TOR.PRZ.2023Pogrzebani jesteśmy razem z Nim przez zanurzenie w śmierć, aby tak jak Chrystus został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, tak abyśmy i my chodzili w nowości życia.