« Rzym 6:4 List do Rzymian 6:5 Rzym 6:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeśli wsadzeni znim jesteśmy wpodobieństwo śmierci jego, tedy i wpowstanie będziemy.
2.WUJEK.1923Bo jeźliśmy się wszczepionymi stali w podobieństwo śmierci jego, społem i w zmartwychwstaniu będziemy.
3.RAKOW.NTBo jeśliżeśmy się przyszczepionymi sstali w podobieństwo śmierci jego, tedy też w onego powstania podobieństwo przyszczepieni będziemy.
4.GDAŃSKA.1881Bo jeźliżeśmy z nim wszczepieni w podobieństwo śmierci jego, tedy też i w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z nim będziemy.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem zostaliśmy z nim wszczepieni w podobieństwo jego śmierci, to będziemy też z nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania;
6.JACZEWSKIJeżeli przez śmierć dla grzechu staliśmy się podobni zmarłemu dla ciała Chrystusowi: - to powinniśmy stać mu się podobni i przez zmartwychwstanie.
7.SYMONBo jeśliśmy się z nim zrośli przez podobieństwo w śmierci jego, to i przez podobieństwo w zmartwychwstaniu jego zróść się z nim mamy:
8.MARIAWICIBo jeśliśmy zostali pospołu z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, to także pospołu z Nim będziemy wszczepieni i w podobieństwo zmartwychwstania Jego;
9.DĄBR.WUL.1973Bo jeśli zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo śmierci jego, to i w zmartwychwstanie będziemy.
10.DĄBR.GR.1961Bo jeśli zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo śmierci jego, to i w zmartwychwstanie będziemy,
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy [z Nim złączeni w jedno], to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.
12.BRYTYJKABo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania,
13.POZNAŃSKAJeśli bowiem jak szczep zrośliśmy się z podobieństwem Jego śmierci, to tak samo zrośniemy się z Jego zmartwychwstaniem.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli bowiem zrośliśmy się z Nim przez śmierć podobną do Jego śmierci, to będziemy również jedno z Nim przez podobne zmartwychwstanie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo skoro staliśmy się zespoleni podobieństwem jego śmierci więc będziemy także wzniesienia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, tym bardziej będziemy - w zmartwychwstaniu,
17.TOR.PRZ.2023Bo jeśli staliśmy się zrośnięci w podobieństwo Jego śmierci, to i w podobieństwo Jego zmartwychwstania zrośnięci będziemy,