« Rzym 6:5 List do Rzymian 6:6 Rzym 6:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ono wiedząc, że stary nasz człowiek pospołu ukrzyżowan, aby się zniszczyło ciało grzechu, abychmy się już nie zniewalali grzechowi.
2.WUJEK.1923Wiedząc to, że stary nasz człowiek pospołu jest ukrzyżowan, aby zepsowane było ciało grzechu, i daléj nie służyliśmy grzechowi.
3.RAKOW.NTTo wiedząc, że on stary nasz człowiek pospołu jest ukrzyżowan, aby zniszczone było ciało grzechu, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi.
4.GDAŃSKA.1881To wiedząc, że stary nasz człowiek pospołu jest z nim ukrzyżowany, aby ciało grzechu było zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi;
5.GDAŃSKA.2017Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi.
6.JACZEWSKITo nam wiedzieć potrzeba, że stary, grzeszny w nas człowiek został z Chrystusem ukrzyżowany, aby istnieć zaprzestał i abyśmy już nie byli grzesznikami:
7.SYMONwiedząc, iż stary nasz człowiek został z nim razem ukrzyżowany, aby zniszczone było ciało grzechu, i abyśmy my nie służyli nadal grzechowi.
8.MARIAWICIto wiedząc, że stary człowiek nasz pospołu z Nim jest ukrzyżowany, aby zostało zniszczone ciało grzechu, ażebyśmy już więcej nie służyli grzechowi.
9.DĄBR.WUL.1973Wiedząc, że stary w nas człowiek został współukrzyżowany, aby zniszczone było ciało grzechu oraz abyśmy nadal nie służyli grzechowi.
10.DĄBR.GR.1961wiedząc, że stary w nas człowiek został współukrzyżowany, aby zniszczone było ciało grzechu, oraz abyśmy już więcej nie służyli grzechowi.
11.TYSIĄCL.WYD5To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu.
12.BRYTYJKAWiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
13.POZNAŃSKAWiemy o tym, że stary nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany, aby zniszczyć ciało, które było własnością grzechu, i abyśmy nie byli w niewoli grzechu.
14.WARSZ.PRASKATo zaś, abyście wiedzieli, że nasz stary czlowiek wspólnie z Nim został ukrzyżowany po to, aby uległa zniszczeniu grzeszność ciała i żebyśmy już nie byli w niewoli grzechu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To wiedząc, że nasz dawny człowiek został razem ukrzyżowany, aby wewnętrzne ciało grzechu zostało rozłączone, tak, abyśmy już nie byli sługami grzechu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITwiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech.
17.TOR.PRZ.2023Wiedząc to, że nasz stary człowiek razem z Nim został ukrzyżowany, aby ciało grzechu zostało uczynione bezczynnym, abyśmy już więcej nie pozostawali w niewoli grzechu;