« Rzym 6:6 List do Rzymian 6:7 Rzym 6:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo kto umarł, praw od grzechu.
2.WUJEK.1923Bo kto umarł, usprawiedliwion jest od grzechu.
3.RAKOW.NTBo kto umarł, usprawiedliwiony jest od grzechu.
4.GDAŃSKA.1881Bo ktoć umarł, usprawiedliwiony jest od grzechu.
5.GDAŃSKA.2017Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu.
6.JACZEWSKIbo kto umarł dla grzechu, ten już nie jest grzesznikiem.
7.SYMONBo kto umarł, wyzwolony został z pod grzechu.
8.MARIAWICIBo kto umarł, usprawiedliwiony jest od grzechu.
9.DĄBR.WUL.1973Kto bowiem umarł, wyzwolony jest spod grzechu.
10.DĄBR.GR.1961Kto bowiem umarł, wyzwolony jest z grzechu.
11.TYSIĄCL.WYD5Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu.
12.BRYTYJKAKto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.
13.POZNAŃSKATen bowiem, kto umarł, wolny jest od grzechu.
14.WARSZ.PRASKATen bowiem, kto umarł, jest już wolny od grzechu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ ten, co umarł został usprawiedliwiony od grzechu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.
17.TOR.PRZ.2023Bo kto umarł, uwolniony jest od grzechu.