« Rzym 6:8 List do Rzymian 6:9 Rzym 6:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiedząc że Christus wstawszy zmartwych, już nie umiera, śmierć mu już nie panuje.
2.WUJEK.1923Wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych, więcéj nie umiera, śmierć mu więcéj panować nie będzie.
3.RAKOW.NTWiedząc że Christus wzbudzony od umarłych, więcej nie umiera, śmierć mu więcej nie panuje.
4.GDAŃSKA.1881Wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć mu więcej nie panuje.
5.GDAŃSKA.2017Wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć nad nim więcej nie panuje.
6.JACZEWSKIChrystus zmartwychwstały już nie umiera; śmierć nad nim nie ma władzy:
7.SYMONwiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych, więcej nie umiera, śmierć mu więcej panować nie będzie.
8.MARIAWICIwiedząc, że Chrystus wstawszy z martwych, już więcej nie umiera i śmierć Mu więcej nie będzie panowała.
9.DĄBR.WUL.1973wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych więcej nie umiera i śmierć więcej już nad nim nie zapanuje.
10.DĄBR.GR.1961wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych więcej nie umiera i śmierć już nad nim nie zapanuje.
11.TYSIĄCL.WYD5wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy.
12.BRYTYJKAwiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje.
13.POZNAŃSKAWiemy, że zmartwychwstały Chrystus nie umiera już więcej i śmierć nie ma już nad Nim żadnej władzy.
14.WARSZ.PRASKAA wiemy, że Chrystus raz powstawszy z martwych już nie umiera i śmierć nie ma już nad Nim władzy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To wiedząc, że Chrystus, gdy powstał z martwych już nie umiera, śmierć nie jest już jego panem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITmając świadomość, że wzbudzony z martwych Chrystus już nie umrze, śmierć już nad Nim nie ma władzy.
17.TOR.PRZ.2023Wiedząc, że Chrystus, który został wzbudzony z martwych, już nie umiera; śmierć już nad Nim nie panuje.