« Rzym 9:19 List do Rzymian 9:20 Rzym 9:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale o człowiecze, ty kto jesteś że przeciwisz się Bogu? Aza rzecze tworzenie tworzycielowi: przecżeś mię tak uczynił?
2.WUJEK.1923O człowiecze! coś ty jest, który odpowiadasz Bogu? Zali rzecz lepiona mówi temu, który ją ulepił: Przeczżeś mię tak uczynił?
3.RAKOW.NTI owszem, o człowiecze, ty któżeś jest który odpowiedasz na przeciwko Bogu? Zali rzecze zlepek onemu który go zlepił: Przeczżeś mię uczynił tak?
4.GDAŃSKA.1881I owszem, o człowiecze! któżeś ty jest, który spór wiedziesz z Bogiem? Izali lepianka rzecze lepiarzowi: Przeczżeś mię tak uczynił?
5.GDAŃSKA.2017Człowieku! Kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem? Czy naczynie gliniane może powiedzieć do tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie takim uczyniłeś?
6.JACZEWSKIO człowiecze! ktoś ty jest, abyś o Bogu tak mówił? Czyż garnek mówi do garncarza: czemuś mnie tak uczynił?
7.SYMONO człowiecze, coś ty jest, że się z Bogiem spierasz? Czy rzecz ulepiona pyta tego, który ją ulepił: Czemuś mię tak uczynił?
8.DĄBR.WUL.1973O człowiecze! Kimże ty jesteś, byś mógł Bogu w sporze stawić czoło? Czyż naczynie gliniane pyta tego, który je ulepił: Czemuś mię takim uczynił?
9.TYSIĄCL.WYD5Człowiecze! Kimże ty jesteś, byś mógł się spierać z Bogiem? Czyż może naczynie gliniane zapytać tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie tak uczyniłeś?
10.BRYTYJKAO człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy: Czemuś mnie takim uczynił?
11.POZNAŃSKACzłowieku, kimże ty jesteś, że odważasz się stawiać zarzut Bogu? Czyż garnek powie garncarzowi: Dlaczego uczyniłeś mnie takim? -
12.WARSZ.PRASKAAch, człowiecze, kimże ty jesteś, byś mógł tak odpowiadać Bogu? Czyż naczynie z gliny może powiedzieć do tego, który je ulepił: Dlaczego mnie tak ulepiłeś?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O człowieku, z pewnością. Kim ty jesteś, że sprzeczasz się z Bogiem? Czy twór powie temu, co go uformował: Dlaczego mnie w ten sposób uczyniłeś?
14.EIB.BIBLIA.2016O, człowieku! A kim ty jesteś, że podnosisz głos przeciw Bogu? Czy dzban pyta swego twórcę: Dlaczego nadałeś mi ten kształt?
15.TOR.NOWE.PRZ.O człowieku! Przeciwnie, kim ty jesteś, że spierasz się z Bogiem? Czy powie twór do twórcy: Czemu mnie takim uczyniłeś?