« Rzym 9:20 List do Rzymian 9:21 Rzym 9:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aza niema władze garncarz nad błotem, ztejże bryły uczynić, to wżdy naczynie ku uczciwości, a owo ku nie uczciwości?
2.WUJEK.1923Zali lepiarz gliny w mocy nie ma, aby z téjże bryły uczynił jedno naczynie ku uczciwości, a drugie ku zelżywości?
3.RAKOW.NTZali nie ma zwierzchności garncarz nad gliną, z tegoż umieszania uczynić jedno ku uczciwości naczynie, a drugie ku zelżywości?
4.GDAŃSKA.1881Izali nie ma mocy garncarz nad gliną, żeby z tejże gliny uczynił jedno naczynie ku uczciwości, a drugie ku zelżywości?
5.GDAŃSKA.2017Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego?
6.JACZEWSKICzyż garncarz z jednej bryły gliny nie ma prawa robić jednego naczynia ku czci, a drugiego ku zelżywości?
7.SYMONCzy garncarz nie ma mocy nad gliną, aby z tegoż kawałka ulepił jedno naczynie ku czci, a drugie ku sromocie?
8.DĄBR.WUL.1973Czy garncarz nie ma możności uczynić z tejże bryły gliny jednego naczynia ku chwale, a drugiego ku sromocie?
9.TYSIĄCL.WYD5Czyż garncarz nie ma mocy nad gliną i nie może z tej samej zaprawy zrobić jednego naczynia na użytek zaszczytny, drugiego zaś na niezaszczytny?
10.BRYTYJKAAlbo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite?
11.POZNAŃSKACzyż garncarz nie ma władzy nad gliną? Przecież może ulepić z jej masy jedno naczynie przeznaczone do szlachetnego użytku, a inne do pospolitego.
12.WARSZ.PRASKACzyż garncarz nie ma władzy potrzebnej do tego, by z tej samej gliny ulepić jedno naczynie mające być w poważaniu, a drugie do mało wzniosłego użytku?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż garncarz nie ma władzy nad gliną, aby z tego samego ciasta uczynić jedno naczynie o wartości, zaś drugie o niskiej cenie?
14.EIB.BIBLIA.2016Czy garncarz nie ma władzy nad gliną? Czy nie może z tej samej gliny zrobić naczynia do celów zaszczytnych i naczynia do pospolitych?
15.TOR.NOWE.PRZ.Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej masy uczynić jedno naczynie do celów prawdziwie zaszczytnych, a drugie do niezaszczytnych?