« Rzym 9:22 List do Rzymian 9:23 Rzym 9:24 » 

1.BUDNY.1574I aby oznajmił bogactwo sławy swej na naczyniu zmiłowania, które wprzód zgotował do sławy.
2.WUJEK.1923Iżby okazał bogactwo chwały swéj nad naczyniem miłosierdzia, które ku chwale przygotował:
3.RAKOW.NTA iżby oznajmił bogactwo chwały swej nad naczyniami miłosierdzia, które przygotował ku chwale;
4.GDAŃSKA.1881A iżby znajome uczynił bogactwo chwały swojej nad naczyniem miłosierdzia, które zgotował ku chwale;
5.GDAŃSKA.2017I żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale;
6.JACZEWSKIa z drugiej strony, aby okazać bogactwo swej łaski, ulitował się nad innymi, i tych do chwały przeznaczył?
7.SYMONaby okazał bogactwo swej chwały na naczyniach miłosierdzia, które przygotował był ku chwale:
8.DĄBR.WUL.1973aby okazał bogactwo chwały swojej w naczyniach miłosierdzia, które zgotował ku chwale.
9.TYSIĄCL.WYD5i żeby dać poznać bogactwo swojej chwały względem naczyń [objętych] zmiłowaniem, które już wprzód przygotował ku chwale,
10.BRYTYJKAa uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale,
11.POZNAŃSKAby w ten sposób ukazać bogactwo swej chwały wobec naczyń miłosierdzia, które przeznaczył do chwały -
12.WARSZ.PRASKApo to, aby objawić bogactwo swojej
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby dać poznać bogactwo swojej chwały nad naczyniami miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale;
14.EIB.BIBLIA.2016Co, jeśli na tym tle chciał objawić potęgę swej chwały nad naczyniami zmiłowania, które wcześniej przygotował do chwały?