« Rzym 9:22 List do Rzymian 9:23 Rzym 9:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I aby oznajmił bogactwo sławy swej na naczyniu zmiłowania, które wprzód zgotował do sławy.
2.WUJEK.1923Iżby okazał bogactwo chwały swéj nad naczyniem miłosierdzia, które ku chwale przygotował:
3.RAKOW.NTA iżby oznajmił bogactwo chwały swej nad naczyniami miłosierdzia, które przygotował ku chwale;
4.GDAŃSKA.1881A iżby znajome uczynił bogactwo chwały swojej nad naczyniem miłosierdzia, które zgotował ku chwale;
5.GDAŃSKA.2017I żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale;
6.JACZEWSKIa z drugiej strony, aby okazać bogactwo swej łaski, ulitował się nad innymi, i tych do chwały przeznaczył?
7.SYMONaby okazał bogactwo swej chwały na naczyniach miłosierdzia, które przygotował był ku chwale:
8.DĄBR.WUL.1973aby okazał bogactwo chwały swojej w naczyniach miłosierdzia, które zgotował ku chwale.
9.TYSIĄCL.WYD5i żeby dać poznać bogactwo swojej chwały względem naczyń [objętych] zmiłowaniem, które już wprzód przygotował ku chwale,
10.BRYTYJKAa uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale,
11.POZNAŃSKAby w ten sposób ukazać bogactwo swej chwały wobec naczyń miłosierdzia, które przeznaczył do chwały -
12.WARSZ.PRASKApo to, aby objawić bogactwo swojej
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby dać poznać bogactwo swojej chwały nad naczyniami miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale;
14.EIB.BIBLIA.2016Co, jeśli na tym tle chciał objawić potęgę swej chwały nad naczyniami zmiłowania, które wcześniej przygotował do chwały?
15.TOR.NOWE.PRZ.I aby dał poznać bogactwo chwały Jego nad naczyniami miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale?