« Rzym 9:24 List do Rzymian 9:25 Rzym 9:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako i u Ozeasza mówi: Nazowę nie lud mój, ludem moim, a nie miłą, miłośną.
2.WUJEK.1923Jako u Ozeasza mówi: Nazowię lud nie mój ludem moim, a nie umiłowaną umiłowaną: a która była miłosierdzia nie otrzymała, miłosierdzie otrzymała.
3.RAKOW.NTJako też u Ozeasza mówi: Nazowę lud nie mój, ludem moim; a nie umiłowaną, umiłowaną.
4.GDAŃSKA.1881Jako też u Ozeasza mówi: Nazwię lud, który nie był moim, ludem moim, a onę, która nie była umiłowaną, nazwię umiłowaną.
5.GDAŃSKA.2017Jak też u Ozeasza mówi: Lud, który nie był mój, nazwę moim ludem, a tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną.
6.JACZEWSKIA nie jest to rzecz nowa, o której tu mówię, ale dawno przepowiedziana. U Ozeasza czytamy: Obcy mi lud nazwę moim ludem, i lud odrzucony - ludem umiłowanym, - ludem, który miłosierdzia doznał.
7.SYMONOto, co mówi on u Ozeasza: "Nazwę nie mój lud, ludem moim: a nie umiłowaną, umiłowaną: i tę, która łaski nie doznała była, tą, która dostąpiła łaski.
8.DĄBR.WUL.1973Jako powiada Ozeasz: Nazwę lud nie mój moim ludem, a wzgardzoną nazwę umiłowaną, i tę, która nie doznała miłosierdzia, jako tę, która go dostąpiła.
9.TYSIĄCL.WYD5Mówi o tym u Ozeasza: Nazwę lud nie mój - moim ludem, i nie umiłowaną - umiłowaną.
10.BRYTYJKAjak też u Ozeasza mówi: Nie mój lud nazwę moim ludem i tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną;
11.POZNAŃSKATak też mówi w proroctwie Ozeasza: "Nazwę ludem moim ten lud, który nie był moim, umiłowaną nazwę tę, która nie była umiłowaną.
12.WARSZ.PRASKAjak to mówi Ozeasz: Nazwę lud nie mój ludem moim, a nie umiłowaną umiłowaną.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak mówi w Ozeaszu: Nie mój lud nazwę moim ludem i nie kochaną kochaną.
14.EIB.BIBLIA.2016jak mówi u Ozeasza: Nie mój lud nazwę moim ludem i niekochaną - ukochaną.
15.TOR.NOWE.PRZ.Jak też u Ozeasza mówi: Nie mój lud nazwę moim ludem, a nie umiłowaną - umiłowaną.