« Rzym 9:31 List do Rzymian 9:32 Rzym 9:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prze co? Iż nie zwiary, ale jakoby z uczynków; bo obrazili się o kamień obrażenia.
2.WUJEK.1923Dla czego? Iż nie z wiary, ale jako z uczynków; albowiem się obrazili o kamień obrażenia,
3.RAKOW.NTDla czegoż? iż nie z wiary, ale jako z uczynków zakonu. Abowiem się otrącili o kamień obrażenia.
4.GDAŃSKA.1881Dlaczegoż? Iż nie z wiary, ale jako z uczynków zakonu jej szukali; albowiem się obrazili o kamień obrażenia,
5.GDAŃSKA.2017Dlaczego? Ponieważ o nie zabiegali nie z wiary, ale jakby było z uczynków prawa. Potknęli się bowiem o kamień potknięcia;
6.JACZEWSKIA to dla czego? Bo usprawiedliwienia tego usiłowali oni dostąpić nie przez wiarę, ale przez wypełnianie obrzędów prawa. Potknęli się oni o kamień obrażenia,
7.SYMONDlaczego? Bo zabiegał o nią nie przez wiarę, lecz przez uczynki: bo się potknęli o kamień obrazy:
8.DĄBR.WUL.1973Czemu? Bo (szukał jej) nie z wiary, ale jakoby z uczynków. Potknęli się tedy o kamień obrażenia,
9.TYSIĄCL.WYD5Dlaczego? Ponieważ [zabiegał o usprawiedliwienie] nie dzięki wierze, lecz - jakby to było możliwe - dzięki uczynkom. Potknęli się o kamień obrazy,
10.BRYTYJKADlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków; potknęli się oni o kamień obrazy,
11.POZNAŃSKADlaczego? Dlatego, że szukali sprawiedliwości opartej nie na wierze, lecz na uczynkach. Rozbili się o kamień, który powoduje obrażenie.
12.WARSZ.PRASKAA dlaczego [tak się stało]? Bo [zdążał do usprawiedliwienia] nie poprzez wiarę, lecz przez uczynki. I tak potknęli się o kamień obrazy, zgodnie z tym, co jest napisane:
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z powodu czego? Dlatego, że nie z wiary ale z uczynków Prawa. Bowiem urazili się kamieniem urażenia;
14.EIB.BIBLIA.2016Dlaczego? Dlatego, że nie upatrywał jej w wierze, lecz liczył - można rzec - na uczynki. Potknął się przy tym o kamień obrazy,
15.TOR.NOWE.PRZ.A dlaczego? Dlatego, że nie z wiary, ale jakby z uczynków Prawa; potknęli się bowiem o kamień obrazy,