« Rzym 9:4 List do Rzymian 9:5 Rzym 9:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Których ojcowie, i z których Christus wedle ciała, który jest nad wszemi błogosławiony na wieki, amen.
2.WUJEK.1923Których ojcowie, i z których jest Chrystus wedle ciała, który jest nad wszystkimi Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
3.RAKOW.NTKtórych Ojcowie, i z których Christus, wedle ciała; on będący nad wszytkimi Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
4.GDAŃSKA.1881Których są ojcowie i z których poszedł Chrystus ile według ciała, który jest nad wszystkimi Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
5.GDAŃSKA.2017Do których należą ojcowie i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
6.JACZEWSKIktórzy mieli tylu sławnych przodków, z których wedle ciała narodził się Chrystus a który, jako Pan całego stworzenia, niech będzie błogosławiony na wieki. Amen.
7.SYMONktórych ojcowie, i z których jest Chrystus wedle ciała, który jest nad wszystkiem Bóg błogosławiony na wieki! Amen.
8.DĄBR.WUL.1973Ich są przodkami ci, z których jest Chrystus według ciała, który jest nad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
9.TYSIĄCL.WYD5Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, Ten, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
10.BRYTYJKAdo których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
11.POZNAŃSKAZ nich są patriarchowie i z nich wywodzi się Chrystus według ludzkiego pochodzenia. On jest Bogiem ponad wszystkim, błogosławiony na wieki. Amen.
12.WARSZ.PRASKAIch są ojcowie, z nich narodził się według ciała Chrystus, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ich są przodkowie, i z nich Chrystus według cielesnej natury. Ten, który jest dla wszystkich, Bóg wyniesiony na wieki, amen.
14.EIB.BIBLIA.2016Do nich należą ojcowie i z nich - według ciała - wywodzi się Chrystus, stojący ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
15.TOR.NOWE.PRZ.Których są ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała, będący nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.