« Rzym 9:8 List do Rzymian 9:9 Rzym 9:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo słowo obietnice (jest) to: Wedle czasu tego przyjdę, a będzie (u) Sary syn.
2.WUJEK.1923Albowiem to jest słowo obietnice: "Wedle tego czasu przyjdę, a będzie Sara syna miała.
3.RAKOW.NTAbowiem obietnice mowa ta jest: Wedle czasu tego przyjdę, a będzie miała Sara syna.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem obietnicy słowo to jest: O tym właśnie czasie przyjdę, a Sara będzie miała syna;
5.GDAŃSKA.2017Takie bowiem jest słowo obietnicy: O tym właśnie czasie przyjdę, a Sara będzie miała syna.
6.JACZEWSKIObjetnicę zaś tę otrzymał Abraham w tych słowach: Za rok wrócę, a Sara mieć będzie syna.
7.SYMONBo oto jest słowo obietnicy: "Około tego czasu przyjdę, a Sara będzie miała syna".
8.DĄBR.WUL.1973Albowiem to jest słowo obietnicy: W tym czasie cię nawiedzę, a Sara powije syna.
9.TYSIĄCL.WYD5Albowiem to jest słowo obietnicy: Przyjdę o tym samym czasie, a Sara będzie miała syna.
10.BRYTYJKAAlbowiem tak brzmi słowo obietnicy: W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna.
11.POZNAŃSKATak bowiem brzmi słowo obietnicy: "Powrócę o tej samej porze i Sara mieć będzie syna".
12.WARSZ.PRASKASłowo zaś obietnicy jest także: Przyjdę o tym i o tym czasie i Sara będzie miała syna.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo słowo obietnicy jest takim: O tym czasie przyjdę, a Sara będzie miała syna.
14.EIB.BIBLIA.2016Obietnica bowiem głosi: Przyjdę za rok o tym czasie, a Sara będzie miała syna.
15.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem to jest słowo obietnicy: W tym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna.