« Iza 57:18 Księga Izajasza 57:19 Iza 57:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Stworzyłem owoc warg, pokój, pokój temu, który jest daleko, i który pobliżu, mówi Pan: i uzdrowiłem go.
2.GDAŃSKA.1881Stworzę owoc warg, pokój dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan; a tak uzdrowię go.
3.GDAŃSKA.2017Stworzę owoc warg: Pokój, pokój dalekiemu i bliskiemu, mówi PAN; i tak uzdrowię go.
4.CYLKOWUtworzę słowo ust: "Pokój, pokój dalekiemu i blizkiemu," rzecze Wiekuisty, a uzdrowię go.
5.TYSIĄCL.WYD5przywołując na wargi ich dziękczynienie: Pokój! Pokój dalekim i bliskim! - mówi Pan - Ja go uleczę.
6.BRYTYJKAStwarzając owoc na ich wargach w postaci słów: Pokój! Pokój dalekiemu i bliskiemu – mówi Pan, Ja go uleczę.
7.POZNAŃSKApieśń [radości] na wargach wywołam: - Pokój, pokój dalekim i bliskim! - mówi Jahwe. - Chcę ich uleczyć!
8.WARSZ.PRASKANa usta ich sprowadzę pieśni uwielbienia, Pokój, pokój dla tych, co są daleko i blisko. Pan mówi: Ja cię na pewno uzdrowię.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyleję słowo ust: Pokój, pokój dalekiemu i bliskiemu – mówi WIEKUISTY, i go uzdrowię.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDam im na usta słowa: Pokój! Pokój dalekim i bliskim! - mówi PAN - oraz: Ja go uleczę!