« 1Sam 10:11 1 Księga Samuela 10:12 1Sam 10:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odpowiedział jeden drugiemu, rzekąc: A kto jest ojciec jego? I ztądże weszło w przypowieść: Azaż i Saul między proroki?
2.GDAŃSKA.1881I odpowiedział mąż niektóry stamtąd, i rzekł: I któż jest ojcem ich? przetoż weszło to w przypowieść: Izali i Saul między prorokami?
3.GDAŃSKA.2017Pewien człowiek spośród nich zapytał: A kto jest ich ojcem? Dlatego powstało przysłowie: Czyż i Saul jest wśród proroków?
4.CYLKOWOdezwał się tedy niejaki człowiek ztamtad: Ale któż to ich ojciec? Przeto przeszło to w przysłowie: Alboż należy i Saul do proroków?
5.KRUSZYŃSKIOdezwał się tedy z nich pewien człowiek i rzekł: "Któż jest ich ojciec?" Stąd weszło w przysłowie: "Azali Saul między prorokami?"
6.TYSIĄCL.WYD5Na to odezwał się pewien człowiek spośród nich: Któż jest ich ojcem? Dlatego też powstało przysłowie: Czy i Saul między prorokami?
7.BRYTYJKAA pewien mąż stamtąd odezwał się i rzekł: Któż tedy jest ojcem ich? Dlatego utarło się powiedzenie: Czy także Saul między prorokami?
8.POZNAŃSKAOdpowiadając jeden z miejscowych ludzi zapytał: - Kto jest ich ojcem? Stąd powstało powiedzenie: Czyżby również i Saul należał do proroków?
9.WARSZ.PRASKAPowiedział wówczas jeden z nich: A któż może być ojcem takich? I stąd utarło się przysłowie: Czy i Saul między prorokami?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem odezwał się pewien człowiek stamtąd: A kto jest ich głową? Dlatego przeszło to w przysłowie: Czyż i Saul należy do proroków?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA ktoś, kto tam mieszkał, odezwał się nawet i powiedział: Kto tu jest ich ojcem? Dlatego utrwaliło się powiedzenie: Czy również Saul jest między prorokami?