« 1Sam 10:21 1 Księga Samuela 10:22 1Sam 10:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I radzili się potem Pana, jeźli miał tam przyjść. A Pan odpowiedział: Oto się skrył doma.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż pytali się znowu Pana: Przyjdzieli jeszcze sam ten mąż? I odpowiedział Pan: Oto się skrył między sprzętem.
3.GDAŃSKA.2017Pytali więc PANA znowu: Czy przyjdzie jeszcze ten człowiek? PAN odpowiedział: Oto ukrył się wśród tobołów.
4.CYLKOWPytali się tedy raz jeszcze u Wiekuistego: Czy mąż ten w ogóle tu przybył? I odpowiedział Wiekuisty: Tak, oto ukrywa się on przy jukach.
5.KRUSZYŃSKII pytali się jeszcze Boga: "Czy mąż ten tu przybył?" I odpowiedział Bóg: "Oto on ukrywa się przy jukach".
6.TYSIĄCL.WYD5Jeszcze pytali się Pana: Czy ten człowiek tu przybył? Odrzekł Pan: Oto tam ukrył się w taborze.
7.BRYTYJKAWięc ponownie pytali Pana, czy w ogóle przyszedł tutaj ten mąż. Pan odrzekł: Tak, lecz ukrył się w taborze.
8.POZNAŃSKADlatego zapytali ponownie Jahwe: - Czy przyjdzie tu jeszcze [ten] człowiek? Jahwe odpowiedział: - Oto skrył się pośród taboru.
9.WARSZ.PRASKAZapytano więc ponownie Jahwe, czy jeszcze ktoś przyszedł. A Jahwe odpowiedział: Tak, znajduje się teraz ukryty między wozami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc pytali się jeszcze raz WIEKUISTEGO: Czy ten mąż w ogóle tu przybył? A WIEKUISTY odpowiedział: Tak; oto on ukrywa się przy jukach.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDalej zatem pytali PANA: Czy przyszedł tu w ogóle ten człowiek? PAN odpowiedział: Tak, lecz ukrył się w taborze.