« 1Sam 10:24 1 Księga Samuela 10:25 1Sam 10:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I opowiedział Samuel przed ludem prawo królewskie i spisał na księgach i położył przed Panem. I rozpuścił Samuel wszystek lud, każdego do domu jego.
2.GDAŃSKA.1881Tedy powiedział Samuel ludowi prawo królewskie, i spisał je na księgach, które położył przed Panem. Potem rozpuścił Samuel wszystek lud, każdego do domu swego.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Samuel ogłosił ludowi prawo królewskie, spisał je w księdze i złożył przed PANEM. Potem Samuel odesłał cały lud, każdego do swego domu.
4.CYLKOWPoczem ogłosił Samuel ludowi prawa królewskie, spisał je do księgi i złożył ją przed Wiekuistym. Poczem odprawił Samuel cały lud, każdego do domu swego.
5.KRUSZYŃSKITedy Samuel opowiedział ludowi prawo królewskie, a spisawszy w księgę, złożył przed Bogiem i rozpuścił Samuel wszystek naród, każdego do domu swego.
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Samuel ogłosił ludowi prawa władzy królewskiej, zapisał je w księdze i złożył ją przed Panem. Następnie odprawił Samuel wszystkich ludzi do domów.
7.BRYTYJKAI ogłosił Samuel ludowi prawo królewskie, spisał je w księdze i złożył przed Panem. I rozpuścił Samuel cały lud do domów.
8.POZNAŃSKASamuel ogłosił ludowi prawo królestwa, spisał [je] w księdze i złożył przed Jahwe. Po czym odesłał Samuel cały lud, każdego do swego domu.
9.WARSZ.PRASKAWówczas Samuel ogłosił ludowi prawa władzy królewskiej, które następnie spisał w księdze; księga została złożona przed Jahwe. Potem rozesłał ludzi do ich domów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po czym Samuel ogłosił ludowi królewskie prawa, spisał je do księgi oraz złożył je przed WIEKUISTYM. Potem Samuel odprawił cały lud, każdego do swojego domu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem Samuel przedstawił ludowi prawa dotyczące władzy królewskiej, spisał je na zwoju i złożył przed PANEM. Następnie Samuel rozesłał cały lud do domu.