« Iza 27:5 Księga Izajasza 27:6 Iza 27:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którzy wchodzą pędem do Jakóba, zakwitnie i rodzić będzie Izrael, i napełnią świat nasieniem.
2.GDAŃSKA.1881Przyjdzie do tego, że się Jakób rozkorzeni, zakwitnie i rozrodzi się Izrael, i napełni okrąg ziemski owocem.
3.GDAŃSKA.2017Przyjdzie dzień, gdy Jakub się rozkorzeni, Izrael zakwitnie, puści pędy i napełni powierzchnię ziemi owocem.
4.CYLKOWW przyszłości zakorzeni się znowu Jakób, zakwitnie i rozpleni się Israel, i napełnią powierzchnię świata owocem.
5.TYSIĄCL.WYD5W przyszłości Jakub zapuści korzenie, Izrael rozkwitnie i rozrośnie się, i napełni powierzchnię ziemi owocami.
6.BRYTYJKAW dniach, które idą, Jakub wypuści korzenie, Izrael zakwitnie, puści pędy i napełni cały świat płodami.
7.POZNAŃSKAW czasach, które nadejdą, Jakub się rozkorzeni, Izrael rozkrzewi się i rozkwitnie, i plonem napełni powierzchnię ziemi.
8.WARSZ.PRASKAA kiedy czas nadejdzie, na nowo Jakub zapuści korzenie, a Izrael zakwitnie i wyda owoce, które napełnią świat cały.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W przyszłości Jakób znowu się zakorzeni, zakwitnie oraz rozpleni się Israel, i napełnią owocem powierzchnię świata.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW nadchodzącym czasie wypuści Jakub korzenie; puści pąki i zakwitnie Izrael - i napełni świat owocami.