« Psal 10:9 Księga Psalmów 10:10 Psal 10:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(9:33b) nakłoni sie i padnie, gdy panować będzie ubogim.
2.PS.PUŁAWSKI(9:33b) nakłoni sie i padnie, gdy panować będzie ubogim.
3.WUJEK.1923W sidle swojem poniży go: schyli się i padnie, gdy opanuje ubogie.
4.GDAŃSKA.1881Przypada, przytula się, i rzuca się mocą swoją na wiele ubogich.
5.GDAŃSKA.2017Schyla się, zniża się, od jego mocy padają ubodzy.
6.GÖTZE.1937Czai się i schyla, a bezbronny wpada w silne jego pazury.
7.CYLKOWPłaszczy się, czai, aż wpadną w moc jego nieszczęśni.
8.KRUSZYŃSKIPrzypada, nachyla się i rzuca się w mocy swej na wielu ubogich.
9.ASZKENAZY Będzie upokorzony i poniżony, a w swej potężnej sile runie sromotnie..
10.SZERUDASchyla się, przyczaja, nieszczęśliwi wpadają w szpony jego.
11.TYSIĄCL.WYD1(9:31) Schyla się, kładzie na ziemi, a od jego przemocy padają ubodzy.
12.TYSIĄCL.WYD5Schyla się, przysiada na ziemi, a od jego przemocy pada ubogi.
13.BRYTYJKASchyla się, przyczaja, I wpadają w szpony jego nieszczęśliwi.
14.POZNAŃSKA[gotując się do skoku] pochyla się, przyczaja, i całą siłą rzuca się na biedaka.
15.WARSZ.PRASKAPochyla się, do ziemi przygniata i w końcu całkiem obezwładnia słabszego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Płaszczy się, czai, aż owi nieszczęśnicy wpadną w jego moc.
17.EIB.BIBLIA.2016Już zgniótł sprawiedliwego - skulił się on i padł, Już w jego mocnych łapach znaleźli się nieszczęśni,