« Eze 42:5 Księga Ezechiela 42:6 Eze 42:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo były trzy piętra, a nie miały słupów, jako były słupy w sieniach: przetóż wychadzały ze spodnich i ze średnich od ziemie pięćdziesiąt łokci.
2.GDAŃSKA.1881Bo było o trzech piętrach, ale nie miało słupów, jakie słupy były w sieniach; przetoż wąższe było niż spodnie i niż średnie od ziemi.
3.GDAŃSKA.2017Były bowiem trzypiętrowe, ale nie miały słupów jak słupy dziedzińców. Dlatego były węższe niż dolne i środkowe, począwszy od ziemi.
4.CYLKOWAlbowiem trzypiętrowe były, a nie miały kolumn jak kolumny dworców, przeto zwężone były przez dolne i środkowe począwszy od ziemi.
5.TYSIĄCL.WYD5Były one bowiem trzypiętrowe i nie miały kolumn jak kolumny na dziedzińcu, dlatego były one węższe w porównaniu z dolnymi i środkowymi.
6.BRYTYJKAByły bowiem na trzech piętrach i nie miały takich podpór, jakie były na dziedzińcu zewnętrznym; dlatego to górne hale były bardziej zwężone, począwszy od ziemi, niż dolne i środkowe.
7.POZNAŃSKAAlbowiem owe [sale] były trzypiętrowe i nie miały kolumn, jak kolumny dziedzińca, i dlatego [najwyższe sale] były węższe niż środkowe i najniższe, licząc od ziemi.
8.WARSZ.PRASKASale położone na samej górze były węższe niż te z poziomu średniego i najniższego, bo część miejsca zajmowały galerie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo były trzypiętrowe, ale nie miały kolumn, takich jak kolumny dziedzińców, i dlatego były węższe od dolnych oraz środkowych od ziemi.
10.EIB.BIBLIA.2016Mieściły się one bowiem na trzech poziomach, a nie miały filarów podobnych do tych, które znajdowały się na dziedzińcach. Właśnie to sprawiało, że były węższe od sal dolnych i środkowych.