« Eze 42:7 Księga Ezechiela 42:8 Eze 42:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo długość była skarbnic sieni zewnętrznéj pięćdziesiąt łokci, a długość przed obliczem kościoła sto łokci.
2.GDAŃSKA.1881Bo długość komórek, które były w sieni zewnętrzej, była na pięćdziesiąt łokci, a przed kościołem sto łokci.
3.GDAŃSKA.2017Długość bowiem komórek, które były na dziedzińcu zewnętrznym, wynosiła pięćdziesiąt łokci, a tych przed świątynią – sto łokci.
4.CYLKOWGdyż długość hall, ku dworcowi zewnętrznemu położonych, wynosiła pięćdziesiąt łokci, wszakże naprzeciw gmachu były to sto łokci.
5.TYSIĄCL.WYD5Albowiem długość sal, które leżały przy dziedzińcu zewnętrznym, wynosiła pięćdziesiąt łokci, a tamtych przed główną budowlą - sto łokci.
6.BRYTYJKAgdyż długość hal w stronę dziedzińca zewnętrznego wynosiła pięćdziesiąt łokci, podczas gdy naprzeciw przybytku wynosiła sto łokci.
7.POZNAŃSKADługość bowiem sal, które były od strony dziedzińca zewnętrznego, wynosiła pięćdziesiąt-łokci, a tych naprzeciw miejsca Świętego wynosiła sto łokci.
8.WARSZ.PRASKAMur biegnący na zewnątrz wzdłuż sal, w kierunku dziedzińca zewnętrznego położonego naprzeciw sal, miał pięćdziesiąt łokci długości.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo długość hal, położonych w kierunku zewnętrznego dziedzińca, wynosiła pięćdziesiąt łokci, jednak naprzeciw gmachu było to sto łokci.
10.EIB.BIBLIA.2016Tyle samo mierzyły sale na dziedzińcu zewnętrznym, a odległość od nich do lica przybytku wynosiła sto łokci.