« 1Moj 44:28 1 Księga Mojżeszowa 44:29 1Moj 44:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli weźmiecie i tego, a stanie mu się co na drodze, doprowadzicie szędziwość moję z żałością do piekła.
2.GDAŃSKA.1881A weźmiecieli i tego od oblicza mego, a przypadnie nań śmierć, tedy doprowadzicie sędziwość moję z żałością do grobu.
3.GDAŃSKA.2017A jeśli zabierzecie mi też tego i spotka go nieszczęście, wtedy w żalu doprowadzicie mnie, osiwiałego, do grobu.
4.NEUFELD.1863A jeżeli weźmiecie i tego z przed oblicza mojego i spotka go przygoda, to pogrążycie siwiznę moją w rozpaczy do grobu.
5.CYLKOWA jeżeli zabierzecie i tego z przed oblicza mojego, a spotka go nieszczęście, strącicie tedy siwiznę moję w niedoli do grobu.
6.KRUSZYŃSKIJeżeli również zabierzecie tego odemnie, a przytrafi mu się nieszczęście, zstąpię w bólu ze swoją siwizną do grobu.
7.MIESESJeśli zabierzecie tego także odemnie i spotka go nieszczęście, – wtrącicie siwiznę moją w nieszczęściu do grobu.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli i tego drugiego mi zabierzecie i spotka go jakieś nieszczęście, to sprawicie, że moja siwizna zstąpi do Szeolu wśród niedoli.
9.BRYTYJKAA jeżeli zabierzecie i tego, a spotka go coś złego, wtedy doprowadzicie mnie osiwiałego ze zmartwienia do grobu.
10.POZNAŃSKAJeżeli więc weźmiecie mi i tego, a spotka go jakieś nieszczęście, będziecie sprawcami tego, że ja starzec w boleści odejdę do Szeolu".
11.WARSZ.PRASKATeraz zabieracie mi jeszcze i tego. A jeśli przydarzy mu się jakieś nieszczęście, to z waszej winy ja, starzec siwowłosy, zejdę do grobu ze smutku.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeżeli sprzed mego oblicza zabierzecie i tego, a spotka go nieszczęście, wtedy w niedoli strącicie do grobu mą siwiznę.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz chcecie zabrać mi też tego. Jeśli spotka go jakieś nieszczęście, to sprowadzicie mnie, siwego, w wielkim bólu do grobu.