« 1Moj 44:29 1 Księga Mojżeszowa 44:30 1Moj 44:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż jeźli wnidę do sługi twego, ojca naszego, a dziecięcia nie będzie; (ponieważ dusza jego zawisła na duszy tego),
2.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz jeślibym przyszedł do sługi twego, ojca mojego, a dziecięcia by z nami nie było, (ponieważ dusza jego jest przywiązana do duszy jego),
3.GDAŃSKA.2017Dlatego jeśli przyjdę do twego sługi, mojego ojca, a nie będzie z nami chłopca, z którym jest bardzo związany;
4.NEUFELD.1863A teraz gdy przyjdę do sługi twojego, ojca mojego, a młodzieniec nie będzie z nami, a gdy dusza jego przywiązaną jest do duszy jego.
5.CYLKOWA teraz, jeżelibym przyszedł do sługi twego, ojca mojego, a niebyło by z nami chłopięcia, - dusza zaś jego przywiązana do duszy jego, -
6.KRUSZYŃSKIA teraz gdy przyjdziemy do sługi twego, ojca naszego, a nie będzie z nami chłopca, do którego duszy przylgnęła dusza jego,
7.MIESESTeraz więc, skoro przyjdę do twego sługi, ojca mojego, a nie będzie przy nas chłopca, którego dusza związana z duszą jego,
8.TYSIĄCL.WYD5Jeślibym więc teraz przyszedł do sługi twego, a mojego ojca, i nie byłoby z nami chłopca tak przez niego umiłowanego,
9.BRYTYJKAGdybym więc teraz przyszedł do sługi twego, ojca mojego, a nie byłoby z nami chłopca, z którego duszą jest związana dusza jego,
10.POZNAŃSKAGdybym więc przyszedł teraz do sługi twego, naszego ojca, a nie byłoby z nami tego chłopca, do którego on jest tak bardzo przywiązany,
11.WARSZ.PRASKAJeżeli więc ja teraz wrócę do twojego sługi, mojego ojca, nie przyprowadzając ze sobą chłopca, do którego tak przylgnął on całym swoim sercem,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem teraz, jeślibym przyszedł do twojego sługi, a mego ojca i nie byłoby z nami chłopca zaś jego dusza jest przywiązana do jego duszy
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz więc, gdybym przyszedł do twego sługi, mego ojca, a tego młodzieńca nie byłoby z nami - ojciec zaś jest z nim całą duszą związany -