« 1Moj 44:30 1 Księga Mojżeszowa 44:31 1Moj 44:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ujrzy, że go niemasz z nami, umrze: i doprowadzą słudzy twoi szędziwość jego z żałością do piekła.
2.GDAŃSKA.1881Stanie się, skoro ujrzy, iż dziecięcia nie będzie, że umrze; a odprowadzą słudzy twoi sędziwość sługi twego, ojca naszego, z żałością do grobu.
3.GDAŃSKA.2017Stanie się tak, że jak tylko zobaczy, że chłopca nie ma, umrze. A twoi słudzy doprowadzą twego sługę, naszego ojca, osiwiałego, z żalu do grobu.
4.NEUFELD.1863To stanie się, iż gdy zobaczy że młodzieńca nie ma, to umrze, i pogrążą słudzy twoi siwiznę sługi twojego, ojca naszego, w smutku do grobu.
5.CYLKOWWtedy zobaczywszy, że chłopięcia niema, - umrze; a strącą słudzy twoi siwiznę sługi twego, ojca naszego, w żałości do grobu.
6.KRUSZYŃSKIgdy ujrzy, iż niemasz chłopca, umrze i słudzy twoi sprowadzą sługę twego, ojca naszego, w udręczeniu do grobu.
7.MIESESstanie się, iż skoro ujrzy, że nie ma chłopca, – on zemrze i słudzy twoi wtrącą siwiznę sługi twego, naszego ojca, w żałości do grobu.
8.TYSIĄCL.WYD5to gdy zobaczy, że go nie ma, umrze. My zaś, słudzy twoi, będziemy przyczyną, że siwizna naszego ojca zstąpi do Szeolu ze zgryzoty.
9.BRYTYJKATo gdyby spostrzegł, że chłopca nie ma, umarłby. I tak sprawią słudzy twoi, że sługa twój, ojciec nasz, zejdzie osiwiały ze zmartwienia do grobu.
10.POZNAŃSKAto skoro tylko zauważy, że chłopca nie ma - umrze. A tak słudzy twoi byliby sprawcami tego, że nasz stary ojciec, twój sługa, w smutku odszedłby do Szeolu.
11.WARSZ.PRASKAi jeżeli on zobaczy, że nie ma [przy mnie] chłopca, to na pewno wyzionie ducha. W ten sposób twoi słudzy sprawią, że ich ojciec, starzec siwowłosy, zejdzie do grobu ze smutku.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wtedy umrze, widząc, że nie ma chłopca; i twoi słudzy w żałości strącą do grobu siwiznę naszego ojca, a twego sługi.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITto gdyby zobaczył, że młodzieńca przy nas nie ma, umarłby z rozpaczy. Twoi słudzy sprowadziliby w ten sposób twego sługę, staruszka, naszego ojca, w wielkim smutku do grobu.