« 1Kor 4:21 1 List do Koryntian 5:1 1Kor 5:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:2) Owszem słyszeć między wami porubstwo, a (jeszcze) takie porubstwo, jakie ani między narody żeby komu żonę ojcowę mieć.
2.WUJEK.1923Koniecznie słychać między wami porubstwo, a takie porubstwo, jakiego ani między pogany, tak iż któryś ma ojca swego żonę.
3.RAKOW.NTZgoła słychać miedzy wami wszeteczeństwo, a takie wszeteczeństwo, które ani miedzy Pogany mianowane, tak że żonę niektóry ojcowę ma.
4.GDAŃSKA.1881Zapewne słychać, że jest między wami wszeteczeństwo, a takie wszeteczeństwo, jakie i między pogany nie bywa mianowane, aby kto miał mieć żonę ojca swego.
5.GDAŃSKA.2017Słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was, i to takim nierządzie, o jakim nie wspomina się nawet wśród pogan, że ktoś ma żonę swego ojca.
6.JACZEWSKISłyszałem na pewno, że między wami jest porubstwo, i to takie, jakiego nie masz i między pogany. Tam któś u was żyje z żoną ojca swojego!
7.SYMONPowszechnie się słyszy o porubstwie między wami, i to o porubstwie takiem, jakiego nawet między poganami niema: tak iż jeden z was ma żonę ojca swego.
8.MARIAWICIZaiste słychać, że między wami jest nieczystość i to taka nieczystość, jakiej niemasz między poganami, tak żeby kto miał żonę ojca swego.
9.DĄBR.WUL.1973Powszechnie słyszy się o rozpuście między wami i to o rozpuście takiej, jakiej nawet między poganami nie ma: tak że jeden z was ma żonę ojca swego.
10.DĄBR.GR.1961Powszechnie słyszy się o rozpuście między wami i to o rozpuście takiej, jakiej nawet między poganami nie ma: tak, że któryś z was żyje z żoną ojca swego.
11.TYSIĄCL.WYD5Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście, jaka <się nie zdarza> nawet wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca.
12.BRYTYJKASłyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego.
13.POZNAŃSKAOgólnie słyszy się o rozpuście wśród was i to takiej, jakiej się nie spotyka nawet u pogan. Doszło do tego, że ktoś żyje z żoną swego ojca.
14.WARSZ.PRASKASłyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ogólnie słychać o cudzołóstwie między wami i to o takim cudzołóstwie, które nawet wśród pogan nie jest nazywane; że ktoś ma żonę ojca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSłyszy się powszechnie o nierządzie między wami i to takim nierządzie, jakiego nie ma nawet pośród pogan: Oto ktoś żyje z żoną swego ojca!
17.TOR.PRZ.2023Powszechnie słyszy się o nierządzie między wami i to takim nierządzie, jaki nawet między poganami nie jest wymieniany, że ktoś ma żonę swojego ojca.