« 1Kor 5:9 1 List do Koryntian 5:10 1Kor 5:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:11) A nie zgoła sporubniki świata tego, albo złakomcami, albo zdrapieżcami, albo zbałwochwalcami; gdyż musielibyście z świata wyniść.
2.WUJEK.1923Nie zgoła z porubnikami świata tego, albo z łakomymi, albo z drapieżnymi, albo z służącymi bałwanom; bo inaczéj musielibyście z tego świata wyniść.
3.RAKOW.NTA nie zgoła z wszetecznymi świata tego, abo z łakomcami, abo z drapieżcami, abo z bałwochwalcami; Inaczej, powinnibyście z świata wyniść.
4.GDAŃSKA.1881Ale nie zgoła z wszetecznikami tego świata albo z łakomcami, albo z drapieżcami, albo z bałwochwalcami; bo inaczej musielibyście z tego świata wynijść.
5.GDAŃSKA.2017Ale nie z rozpustnikami tego świata w ogóle lub chciwymi, zdziercami czy bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście opuścić ten świat.
6.JACZEWSKINie mówię tu o porubcach, ani o chciwcach, ani o zdziercach, ani o bałwochwalcach, którzy nie są chrześcianami: bo gdybyście stosunków z tymi wszystkimi wystrzegać się mieli, - to musielibyście się wynieść po za granicę tego świata.
7.SYMONNie rozumiałem przez to porubców świata tego wogóle, ani chciwców, ani zdzierców, ani bałwochwalców: gdyż inaczej musielibyście wyjść z tego świata.
8.MARIAWICINie mówię: z wszetecznikami tego świata, albo z chciwcami, albo z łupieżcami, albo z bałwochwalcami; bo jeśliby tak być miało, musielibyście wyjść z tego świata.
9.DĄBR.WUL.1973Nie miałem na myśli rozpustników tego świata ani skąpców, ani zdzierców, ani bałwochwalców, bo inaczej musielibyście opuścić ten świat.
10.DĄBR.GR.1961Nie miałem na myśli rozpustników tego świata ani skąpców, ani zdzierców, ani bałwochwalców, bo inaczej musielibyście ten świat opuścić.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o ludzi chciwych albo zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat.
12.BRYTYJKAAle nie miałem na myśli wszeteczników tego świata albo chciwców czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata.
13.POZNAŃSKANie miałem jednak na myśli rozpustników tego świata w ogóle ani chciwców, ani też rabusiów czy bałwochwalców, ponieważ w tym wypadku musielibyście opuścić ten świat.
14.WARSZ.PRASKANie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o ludzi chciwych albo zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale nie z nierządnymi tego świata w ogóle, lub chciwcami, rabusiami, czy też z bałwochwalcami gdyż bylibyście zobowiązani zaraz wyjść ze świata.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie miałem jednak na myśli nierządnych tego świata, chciwców, zdzierców i bałwochwalców. Gdybyście tych mieli unikać, musielibyście całkiem świat opuścić.
17.TOR.PRZ.2023Ale niewątpliwie nie z nierządnikami tego świata, lub chciwcami, lub zdziercami, lub z bałwochwalcami; skoro jesteście zobowiązani właśnie wyjść z tego świata.