« 1Kor 5:10 1 List do Koryntian 5:11 1Kor 5:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:12) Lecz teraz napisałem wam, nie zmieszawać się. Jeśli kto bratem się mieniąc jest porubnik, albo łakomca, albo bałwochwalca, albo naśmiewca, abo pijanica, albo drapieżca, ztakim ani jeść.
2.WUJEK.1923Lecz teraz pisałem wam, abyście się nie mięszali; jeźli ten, który się bratem mianuje, jest porubnikiem, albo łakomym, albo służącym bałwanom, albo złorzeczącym, albo pijanicą, albo drapieżcą, żebyście z takowym ani jedli.
3.RAKOW.NTA teraz pisałem wam abyście się nie mieszali, jeśli który, bratem nazwany będąc, byłby wszetecznikiem abo łakomcą, abo bałwochwalcą, abo łającym, abo pijanicą, abo drapieżcą; żebyście z takowym ani jedli.
4.GDAŃSKA.1881Lecz teraz pisałem wam, abyście się nie mieszali; jeźliby kto, mieniąc się być bratem, był wszetecznikiem, albo łakomcą, albo bałwochwalcą, albo obmówcą, albo pijanicą, albo ździercą, żebyście z takowym i nie jadali.
5.GDAŃSKA.2017Teraz jednak napisałem wam, żebyście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, jest rozpustnikiem, chciwym, bałwochwalcą, złorzeczącym, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie jadajcie.
6.JACZEWSKINie o tych przeto porubcach myślę, gdy wam piszę, abyście się z nimi nie łączyli. Lecz gdyby który z waszych braci był porubcą, albo chciwcą, albo bałwochwalcą, albo przeklętnikiem, albo pijakiem, albo łupieżcą: - to z takim do stołu nie siadajcie.
7.SYMONLecz pisząc do was, iżbyście nie przestawali, to miałem na myśli: Jeśli ten, który się bratem mianuje, jest porubcą, albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo oszczercą, albo pijanicą, albo zdziercą: żebyście z takowym ani jedli.
8.MARIAWICIAle wam teraz piszę, abyście nie obcowali, jeśliby który z tych, którzy między wami bywają zwani braćmi, był albo wszetecznikiem, albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo przeklętnikiem, albo pijakiem, albo łupieżcą, żebyście z takim nie jadali.
9.DĄBR.WUL.1973Lecz napisałem wam, abyście nie przestawali (w tym znaczeniu, że) jeśli ten, który się bratem waszym mieni, jest rozpustnikiem albo skąpcem, albo bałwochwalcą, oszczercą, opojem lub grabieżcą, abyście z takim nawet pokarmu nie spożywali.
10.DĄBR.GR.1961Lecz napisałem wam, abyście nie przestawali z takim, który się bratem waszym mieni, a jest rozpustnikiem albo skąpcem, bałwochwalcą, oszczercą, opojem lub grabieżcą, abyście z takim nawet pokarmu nie spożywali.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku.
12.BRYTYJKALecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali.
13.POZNAŃSKANapisałem wam, abyście nie przebywali w towarzystwie takiego, który nazywa siebie "bratem", a w rzeczywistości jest rozpustnikiem lub chciwcem, bałwochwalcą czy oszczercą, potwarcą lub pijakiem. Z takim człowiekiem nie należy wspólnie spożywać posiłków.
14.WARSZ.PRASKAPisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale teraz wam napisałem, aby się nie mieszać w takim przypadku, gdyby ktoś, nazywając się bratem był nierządnym, chciwcem, lub bałwochwalcą, albo rzucającym obelgi, czy też pijakiem lub rabusiem; aby z takim i razem nie jeść.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWyjaśniam zatem, że chodzi mi o kogoś, kto mieni się bratem, a jest człowiekiem nierządnym, chciwym, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z ludźmi tego pokroju nawet nie zasiadajcie do stołu.
17.TOR.PRZ.2023Lecz teraz napisałem wam, abyście nie łączyli się z kimś, jeśli ten jest nazwany bratem, a jest nierządnikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim razem nie jadali.