« 1Kor 5:11 1 List do Koryntian 5:12 1Kor 5:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:13) A czemu bo ja (miałbych tych) co na stronie sądzić? Nie tychli co wnątrz sądzicie?
2.WUJEK.1923Bo co mnie należy o tych, którzy nie są u nas, sądzić? Aza o tych, którzy u nas są, wy nie sądzicie?
3.RAKOW.NTCo bowiem mnie należy i postronne sądzić? a zaż onych, którzy wewnątrz są, wy nie sądzicie?
4.GDAŃSKA.1881Albowiem cóż ja mam sądzić i obcych? Azaż wy tych, co są domowi, nie sądzicie?
5.GDAŃSKA.2017Po co mi bowiem sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czy wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz?
6.JACZEWSKICo mi tam sądzić tych, którzy do nas nie należą? Co innego chrześcianie: i wy macie prawo ich sądzić, a tem więcej ja.
7.SYMONBo cóż ani do tych, którzy są zewnątrz, abym ich sądził? A i wy czy nie tych sądzicie, którzy są wewnątrz?
8.MARIAWICIBo i co mnie do tych, którzy nie są między nami, żebym ich miał sądzić? Izali wy nie domowych sądzicie?
9.DĄBR.WUL.1973Bo cóż mi do tych, którzy są poza nami, abym ich sądził? Czy i wy nie sądzicie tych, którzy są wśród nas?
10.DĄBR.GR.1961Bo cóż mi do tych, którzy są poza nami, abym ich sądził? Czy i wy nie sądzicie tych, którzy są wśród nas?
11.TYSIĄCL.WYD5Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy nie macie sądzić tych, którzy są wewnątrz?
12.BRYTYJKABo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić rączej tych, którzy są w zborze?
13.POZNAŃSKACzy do mnie należy wydawanie sądu o tych, którzy znajdują się poza wspólnotą? Natomiast czy wy nie możecie sądzić tych, którzy należą do wspólnoty?
14.WARSZ.PRASKAJakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż po co mi oddzielać tych z zewnątrz? Czyż nie wy oddzielacie tych wewnątrz?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCo mi do sądzenia ludzi spoza kościoła? Trzeba się raczej zająć tymi, którzy są wewnątrz.
17.TOR.PRZ.2023Bo po co mi sądzić tych z zewnątrz? Czy wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz?