« 1Kor 5:12 1 List do Koryntian 5:13 1Kor 6:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:14) A którzy na stronie, Bóg sądzi. Wyniszczcie przeto złośliwego z siebie samych.
2.WUJEK.1923Bo tych, którzy nie u nas są, Bóg sądzić będzie. Wyrzućcie złego z pośrodku was.
3.RAKOW.NTA postronne Bóg sądzi. Odejmicie tedy onego złego z was samych.
4.GDAŃSKA.1881Ale tych, którzy są obcymi, Bóg sądzi. Przetoż uprzątnijcie tego złośnika z pośrodku samych siebie.
5.GDAŃSKA.2017Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie więc złego spośród was samych.
6.JACZEWSKITych, którzy nie należą do nas, Bóg sądzić będzie. Do Chrześcian się to tylko odnosi, gdy mówię: Wyrzućcie złe z pośrodku siebie.
7.SYMONBo tych, którzy są zewnątrz, Bóg sądzić będzie. Wyrzućcie porubcę z pośród was!
8.MARIAWICIAlbowiem tych, którzy nie są między wami, Bóg będzie sądził. Wyrzućcie zło sami z siebie.
9.DĄBR.WUL.1973Bo tych, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie zło spośród was.
10.DĄBR.GR.1961Bo tych, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie zło spośród was.
11.TYSIĄCL.WYD5Tych, którzy są na zewnątrz, będzie sądził Bóg. Usuńcie złego spośród was samych.
12.BRYTYJKATych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie.
13.POZNAŃSKATych, którzy znajdują się poza wspólnotą, będzie sądził Bóg. "Usuńcie przewrotnego spośród was".
14.WARSZ.PRASKATych, którzy są na zewnątrz, będzie sądził Bóg. Usuńcie złego spośród was samych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś tych z zewnątrz osądzi Bóg. Pozbądźcie się niegodziwca z pośród was samych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTych z zewnątrz osądzi Bóg. Wy usuńcie złych ludzi ze swojego grona.
17.TOR.PRZ.2023Tych z zewnątrz natomiast osądzi Bóg. Usuńcie więc niegodziwego spośród was samych.