« 1Kor 5:1 1 List do Koryntian 5:2 1Kor 5:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:3) A wy nadęci jesteście, a nieradszej płakaliście, aby wzięt zpojśrzodku was, kto ten uczynek zbroił?
2.WUJEK.1923A wyście się nadęli: a nie raczéjeście żałości mieli, aby był zniesion z pośrodku was, który tego uczynku się dopuścił.
3.RAKOW.NTA wyście się nadęli, i raczej nie żałowaliście, aby był odjęt z pojśrzodku was który uczynek ten uczynił?
4.GDAŃSKA.1881A wyście się nadęli, a nie raczejście się smucili, aby był uprzątniony z pośrodku was ten, który ten uczynek popełnił.
5.GDAŃSKA.2017A wy wbiliście się w pychę, zamiast tak się smucić, aby został usunięty spośród was ten, kto się dopuścił tego czynu.
6.JACZEWSKII wy się chełpicie! A czyż raczej nie przystałoby wam płakać i starać się o usunięcie z pomiędzy siebie takiego zgorszenia?
7.SYMONA wyście się nadęli: i nie bolało was raczej, aby był wyrzucon z pośrodka was, kto takiego uczynku się dopuścił.
8.MARIAWICIA wyście się nadęli, a nie raczej z żałością to zrobili, aby zniesiony był z pośród was ten, który się tego uczynku dopuścił.
9.DĄBR.WUL.1973A wyście pychą nadęci, zamiast okryć się raczej żałobą, aby kto się takiego czynu dopuścił, był spośród was usunięty.
10.DĄBR.GR.1961A wy nadęliście się pychą, zamiast okryć się raczej żałobą, aby usunąć spośród was tego, kto się takiego czynu dopuścił.
11.TYSIĄCL.WYD5A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu.
12.BRYTYJKAA wyście wzbili się w pychę, zamiast się rączej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił.
13.POZNAŃSKAWy zaś macie jeszcze odwagę unosić się pychą, zamiast raczej okryć się wstydem i domagać się, aby usunięto spośród was tego, który dopuścił się takiego czynu.
14.WARSZ.PRASKAA wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wy jesteście nadęci próżnością oraz wcale, bardziej się nie smucicie, aby z pośrodku was pozbyć się sprawcy tego czynu?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzym tu się szczycić?! Powinniście raczej zapłakać i usunąć ze swego grona osobę, która tak postępuje.
17.TOR.PRZ.2023A wy jesteście nadęci pychą, zamiast raczej zasmucić się, by został usunięty spośród was ten, który popełnił taki czyn.