« 1Kor 5:2 1 List do Koryntian 5:3 1Kor 5:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:4) Bo ja jednak jako nieprzytomny ciałem lecz przytomny duchem, już osądziłem jako przytomny, (aby) kto to zbroił.
2.WUJEK.1923Ja iście nie przytomny ciałem, ale duchem przytomny, jużem jako przytomny osądził tego, który tak uczynił.
3.RAKOW.NTJać bowiem jako nie obecny ciałem, lecz obecny duchem, jużem osądził jako obecny, onego który tak to uczynił,
4.GDAŃSKA.1881Przetoż ja, aczem odległy ciałem, lecz przytomny duchem, jużem jakobym był przytomny, osądził tego, który to tak popełnił,
5.GDAŃSKA.2017Ja bowiem, nieobecny ciałem, lecz obecny duchem, już jakbym był obecny, osądziłem tego, który to uczynił.
6.JACZEWSKIJa wprawdzie tylko duchem jestem między wami obecny, ale już osądziłem tego niegodziwca.
7.SYMONAle ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, jużem, jako obecny wśród was, osądził tego, który tak uczynił, stanowiąc:
8.MARIAWICIAle ja choć nie jestem obecny ciałem, wszakże obecny duchem, jużem osądził tak, jakbym był obecnym: aby ten, który to tak uczynił,
9.DĄBR.WUL.1973Ale ja, choć nieobecny ciałem, wszakże obecny duchem, tego, który to uczynił, jużem osądził jako obecny w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961Ale ja, choć ciałem nieobecny, wszakże obecny duchem, tego, który dopuścił się takiego przestępstwa, jużem osądził, jakbym był obecny: W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa,
11.TYSIĄCL.WYD5Ja zaś, nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakbym był wśród was, sprawcę owego przestępstwa.
12.BRYTYJKALecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jak bym był obecny:
13.POZNAŃSKAJa - znajdując się wprawdzie daleko od was, ale obecny wśród was duchowo - wydałem już wyrok na sprawcę tego występku, tak jakbym znajdował się wśród was.
14.WARSZ.PRASKAJa zaś, nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakbym był wśród was, sprawcę owego przestępstwa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo oto ja, będąc nieobecny ciałem, ale obecny duchem, więc jak gdyby będąc obecny już oddzieliłem tego, który tak to uczynił,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa, nieobecny ciałem, obecny tylko duchem, już ją osądziłem, tak jakbym był pośród was.
17.TOR.PRZ.2023Ja wprawdzie chociaż jestem nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już zacząłem osądzać – tak jakbym był obecny – tego, który to uczynił,