« 1Kor 5:3 1 List do Koryntian 5:4 1Kor 5:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:5) Gdy się w imię pana Jesusowe zbierzecie i z duchem moim, z mocą pana naszego Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923Gdy się wy w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa zgromadzicie i z duchem moim, z mocą Pana naszego Jezusa,
3.RAKOW.NT(Gdy się w imię Pana naszego Jezusa Christusa zgromadzicie wy i z moim duchem, z mocą Pana naszego Jezusa Christusa)
4.GDAŃSKA.1881Gdy się w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa zgromadzicie, i z duchem moim, i z mocą Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
5.GDAŃSKA.2017W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdy się zgromadzicie, wy i mój duch, z mocą naszego Pana Jezusa Chrystusa;
6.JACZEWSKIZgromadźcież się i wy w imię Jezusa Chrystusa; będzie tam między wami i duch mój, i powagą Pana naszego Jezusa
7.SYMONW imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, na zebraniu waszem wraz z duchem moim, mocą Pana naszego Jezusa,
8.MARIAWICIgdy się w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa zgromadzicie, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa,
9.DĄBR.WUL.1973Na zgromadzeniu waszym (w łączności) z duchem moim i mocą Pana naszego Jezusa
10.DĄBR.GR.1961na zgromadzeniu waszym wy wespół z moim duchem i mocą Pana naszego Jezusa
11.TYSIĄCL.WYD5Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego, Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego, Jezusa,
12.BRYTYJKAGdy się zgromadzicie, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego, Jezusa,
13.POZNAŃSKAW imię Pana naszego Jezusa: na waszym zgromadzeniu, złączeni duchowo ze mną i z mocą Pana naszego Jezusa,
14.WARSZ.PRASKAPrzeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.w Imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zbierzcie was i mojego ducha, oraz z mocą naszego Pana Jezusa Chrystusa,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż gdy się zgromadzicie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa - i mój duch będzie przy was wraz z mocąnaszego Pana Jezusa -
17.TOR.PRZ.2023Gdy zbierzecie się razem w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa,