« 1Kor 5:4 1 List do Koryntian 5:5 1Kor 5:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:6) Podać takiego szatanowi na zamordowanie ciała, aby duch zachowan wdzień pana Jesusa.
2.WUJEK.1923Podać takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zachowan w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3.RAKOW.NTOddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zachowan w on dzień Pana Jezusa.
4.GDAŃSKA.1881Oddać szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zachowany w on dzień Pana Jezusa.
5.GDAŃSKA.2017Wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zbawiony w dniu Pana Jezusa.
6.JACZEWSKIwyłączcie tego gorszyciela z kościoła, abyście duszę jego ocalili.
7.SYMONpodać takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawion w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.
8.MARIAWICIbył podany taki człowiek szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.WUL.1973wydać takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pana (Jezusa).
11.TYSIĄCL.WYD5wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana <Jezusa>.
12.BRYTYJKAOddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański.
13.POZNAŃSKAwydajcie tego człowieka szatanowi na zatracenie ciała, aby duch dostąpił zbawienia w dniu Pana.
14.WARSZ.PRASKAwydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana [Jezusa].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oddajcie takiego szatanowi na zniszczenie cielesnej natury, aby duch mógł zostać zachowany przy życiu w dniu Pana Jezusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITwydajcie tę osobę szatanowi, niech zguba dotknie jej ciała, aby duch był uratowany, gdy zjawi się nasz Pan.
17.TOR.PRZ.2023Oddajcie takiego szatanowi na zgubę ciała, aby duch został zbawiony w dzień Pana Jezusa.