« 1Kor 5:5 1 List do Koryntian 5:6 1Kor 5:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:7) Nie cudna pochwała wasza. Nie wiecie, że mały kwas wszytkę roszczynę kwasi?
2.WUJEK.1923Nie dobra jest chluba wasza. Nie wiecie, iż trocha kwasu wszystko ciasto zakwasza?
3.RAKOW.NTNie dobra chłuba wasza. Niewieciesz iż trocha kwasu całe zadziałanie zakwasza?
4.GDAŃSKA.1881Nie dobrać to chluba wasza. Azaż nie wiecie, iż trochę kwasu wszystko zaczynienie zakwasza?
5.GDAŃSKA.2017Wasze chlubienie się nie jest dobre. Czyż nie wiecie, że trochę zakwasu całe ciasto zakwasza?
6.JACZEWSKIChełpić się przeto nie macie z czego. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza?
7.SYMONNie dobreć jest przechwalanie się wasze. Czy nie wiecie, że trocha kwasu wszystko ciasto zakwasza?
8.MARIAWICINie dobra jest chwała wasza. Nie wiecie, że trocha kwasu wszystko ciasto zakwasza?
9.DĄBR.WUL.1973Niedobra ta wasza chełpliwość. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza?
10.DĄBR.GR.1961Niedobra ta wasza chełpliwość. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza?
11.TYSIĄCL.WYD5Wcale nie macie się czym szczycić! Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza?
12.BRYTYJKANie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza?
13.POZNAŃSKATo niedobrze, że się przechwalacie. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu zakwasza całe ciasto?
14.WARSZ.PRASKAWcale nie macie się czym szczycić! Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie jest szlachetna ta wasza chluba. Nie wiecie, że mało znaczący kwas całe ciasto zakwasza?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWasza pewność siebie jest niezdrowa. Czy nie wiecie, że odrobina zakwasu odmienia stan całego ciasta?
17.TOR.PRZ.2023Wasze chlubienie się nie jest dobre. Czy nie wiecie, że mała ilość kwasu całe ciasto zakwasza?