« 1Kor 5:6 1 List do Koryntian 5:7 1Kor 5:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:8) Wyczyścicie przeto dawny kwas, abyście byli nową roszczyną jakoście przaśni. Bo Pascha nasza za nas zabit (jest) Christus.
2.WUJEK.1923Wyczyśćcież stary kwas, abyście byli nowem zaczynieniem, jako przaśni jesteście; albowiem Pascha nasza ofiarowany jest Chrystus.
3.RAKOW.NTWyczyśćciesz tedy on stary kwas, abyście byli nowym zadziałaniem, jako jesteście przaśnymi; abowiem ona Pascha nasza za nas ofiarowana jest, Christus.
4.GDAŃSKA.1881Wyczyścież tedy stary kwas, abyście byli nowem zaczynieniem, jako przaśnymi jesteście; albowiem Baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest, Chrystus.
5.GDAŃSKA.2017Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem, nasza Pascha, został ofiarowany za nas.
6.JACZEWSKIWyłączcież z pomiędzy siebie ten stary kwas, iżbyście byli świeżem ciastem, bo Chrystus właśnie uczynił was takiem ciastem bez kwasu, dając sam siebie na zabicie, jako wielkanocny baranek.
7.SYMONUprzątnijcie kwas stały, abyście byli ciastem nowem, jako też przaśni jesteście. Bo nasz baranek wielkanocny ofiarowan jest, Chrystus.
8.MARIAWICIWyczyśćcie tedy stary kwas, abyście byli nowym rozczynem, jako jesteście przaśni, albowiem Baranek nasz Wielkanocny Chrystus jest ofiarowany.
9.DĄBR.WUL.1973Uprzątnijcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, jako też przaśni jesteście. Albowiem na Paschę naszą został ofiarowany Chrystus.
10.DĄBR.GR.1961Uprzątnijcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, jako też przaśni jesteście. Albowiem na Paschę naszą został ofiarowany Chrystus.
11.TYSIĄCL.WYD5Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.
12.BRYTYJKAUsuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni; albowiem na naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus.
13.POZNAŃSKAWyrzućcie więc stary kwas, abyście mogli się stać "nowym ciastem", ponieważ jesteście wolni od kwasu. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.
14.WARSZ.PRASKAWyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyczyśćcie dawny kwas, abyście byli nowym ciastem, w miarę tego jak jesteście przaśni; gdyż i na naszą Paschę Chrystus za nas został zabity na ofiarę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUsuńcie stary zakwas, by stać się nowym zaczynem, bo przecież jesteście przaśni. Chrystus - nasz Baranek paschalny - został już złożony w ofierze.
17.TOR.PRZ.2023Wyczyśćcie więc stary kwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni; gdyż jako – nasza Pascha – został zabity na ofiarę za nas Chrystus.