« 1Kor 5:7 1 List do Koryntian 5:8 1Kor 5:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:9) A tak święćmy nie wkwasie dawnem, ani wkwasie złości i złościwości, ale w przaśnikoch szczyrości i prawdy.
2.WUJEK.1923A tak używajmy nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrótności; ale w przaśnikach szczerości i prawdy.
3.RAKOW.NTA także świećmy, nie w kwasie starym, ani w kwasie przewrotności i złości, ale w przaśnikach szczyrości i prawdy.
4.GDAŃSKA.1881A tak obchodźmy święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i rozpusty, ale w przaśnikach szczerości i prawdy.
5.GDAŃSKA.2017Obchodźmy zatem święto nie ze starym zakwasem ani z zakwasem złośliwości i przewrotności, ale w przaśnikach szczerości i prawdy.
6.JACZEWSKINiechaj tedy nie będzie w nas ani kwasu bałwochwalstwa, ani kwasu złości i niegodziwmści: lecz bądźmy przaśnikami szczerości i prawdy.
7.SYMONŚwiętujmy przeto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości a przewrotności, ale w przaśnikach szczerości i prawdy.
8.MARIAWICIA tak używajmy nie w starym kwasie, ani w kwasie przewrotności i nieczystości, ale w Przaśnikach czystości i prawdy.
9.DĄBR.WUL.1973Świętujmy tedy nie w starym kwasie ani też w kwasie złości i przewrotności, ale w przaśnikach szczerości i prawdy.
10.DĄBR.GR.1961Świętujmy więc nie w starym kwasie ani też w kwasie złości i przewrotności, ale w przaśnikach czystości i prawdy.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.
12.BRYTYJKAObchodźmy więc święto nie w starym kwasie ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy.
13.POZNAŃSKAObchodźmy zatem święta wielkanocne bez starego kwasu, bez kwasu, który jest symbolem przewrotności, a z niekwaszonymi chlebami symbolizującymi czystość i prawdę.
14.WARSZ.PRASKATak przeto odprawiajmy święto nasze nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak, że powinniśmy świętować nie w starym kwasie zła i niegodziwości, ale w przaśnikach czystości i prawdy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITŚwiętujmy więc nie zakwaszeni, jak dawniej, nie przeżarci złością i występkiem, lecz przaśni czystością i prawdą.
17.TOR.PRZ.2023A tak, obchodźmy święto nie w starym zakwasie, ani w zakwasie złości i niegodziwości, ale w przaśnikach szczerości i prawdy.