« 1Kor 5:8 1 List do Koryntian 5:9 1Kor 5:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:10) Napisałem wam wliście, (żeby się) nie mieszać z porubniki.
2.WUJEK.1923Pisałem wam w liście, abyście się nie mięszali porubnikami.
3.RAKOW.NTPisałem wam w liście, abyście się nie mieszali z wszetecznymi.
4.GDAŃSKA.1881Pisałem wam w liście, abyście się nie mieszali z wszetecznikami;
5.GDAŃSKA.2017Napisałem wam w liście, żebyście nie przestawali z rozpustnikami;
6.JACZEWSKINadmieniłem wam, abyście się nie zadawali z porubcami.
7.SYMONPisałem wam w liście: nie przestawajcie z porubcami.
8.MARIAWICIPisałem wam w liście, abyście nie obcowali z wszetecznikami.
9.DĄBR.WUL.1973Napisałem wam w liście: nie przestawajcie z rozpustnikami.
10.DĄBR.GR.1961Napisałem wam w liście: Nie przestawajcie z rozpustnikami.
11.TYSIĄCL.WYD5Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami.
12.BRYTYJKANapisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami;
13.POZNAŃSKANapisałem wam w liście, abyście nie przebywali w towarzystwie rozpustników.
14.WARSZ.PRASKANapisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Napisałem wam w liście, aby się nie mieszać z nierządnymi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNapisałem wam w poprzednim liście, że macie nie przestawać z ludźmi nierządnymi.
17.TOR.PRZ.2023Napisałem wam w liście, abyście nie łączyli się z nierządnikami;