« Kol 2:23 List do Kolosan 3:1 Kol 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574JEśliście przeto powstali z Christusem wierzchnych (rzeczy) szukajcie, gdzie Christus jest po prawicy Bożej siedzący.
2.WUJEK.1923Przeto, jeźliście spół powstali z Chrystusem, co wzgórę jest, szukajcie, gdzie Chrystus jest na prawicy Bożéj siedzący.
3.RAKOW.NTJeśliżeście tedy wzbudzeni z Christusem, rzeczy które wzgórę są szukajcie, gdzie Christus jest na prawicy Bożej siedzący.
4.GDAŃSKA.1881A tak jeźliście powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi;
5.GDAŃSKA.2017Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga.
6.JACZEWSKISkoroście przeto zmartwychwstali z Chrystusem, - to rzeczy wyższych szukajcie; myślcie o niebie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej zasiada;
7.SYMONJeśliście tedy powstali wespół z Chrystusem, szukajcie, co w górze jest, gdzie Chrystus siedzi na prawicy Bożej:
8.MARIAWICIAle jeśliście powstali z Chrystusem, to szukajcie tych rzeczy, które są w górze, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi;
9.DĄBR.WUL.1973Jeśliście tedy powstali razem z Chrystusem, zdążajcie do tego, co jest wzniosłe, gdzie i Chrystus zasiadł na prawicy Bożej.
10.DĄBR.GR.1961Skoro zatem powstaliście razem z Chrystusem, zdążajcie do tego, co jest w górze, gdzie i Chrystus zasiadł na prawicy Bożej.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga.
12.BRYTYJKAA tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej;
13.POZNAŃSKAJeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie jest Chrystus siedzący po prawicy Boga.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli więc razem z Chrystusem powróciliśmy do życia, zmierzajcie ku temu, co jest w niebie, tam, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Ojca.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli zatem, zostaliście ożywieni z Chrystusem, szukajcie tych, co są w górze, gdzie jest Chrystus, siedząc po prawicy Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSkoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga.
17.TOR.PRZ.2023Jeśli więc zostaliście wzbudzeni z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze, gdzie jest Chrystus, siedzący po prawicy Boga.