« Kol 3:10 List do Kolosan 3:11 Kol 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdzie nie masz Greka i Judowina, obrzezki i napłetku, niemka i tatarzyna, niewolnika i wolnego, ale wszytko i we wszech Christus.
2.WUJEK.1923Gdzie niemasz poganina i Żyda, obrzezania i odrzezku, barbarzyna i Tatarzyna, niewolnika i wolnego; ale wszystko i we wszech Chrystus.
3.RAKOW.NTGdzie niemasz Greka i Żyda, obrzeski i nieobrzeski, obcego narodu człowieka, Tatarzyna, niewolnika i wolnego; ale wszytko i we wszech Christus.
4.GDAŃSKA.1881Gdzie nie masz Greka i Żyda, obrzezki i nieobrzezki, cudzoziemca i Tatarzyna, niewolnika i wolnego; ale wszystko i we wszystkich Chrystus.
5.GDAŃSKA.2017Gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani Scyty, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus.
6.JACZEWSKICzłowiekiem tym niech nie będzie ani poganin, ani żyd, ani obrzezany, ani nieobrzezany, ani barbarzyńca, ani scyta, ani niewolnik, ani wolny: - ale jedynie chrześcianin.
7.SYMONgdzie niemasz poganina i żyda, obrzezanego i nieobrzezanego, dzikiego i scyty, niewolnika i wolnego: ale wszystko i we wszystkich Chrystus.
8.MARIAWICIgdzie niema mężczyzny ani niewiasty, Poganina i Żyda, obrzezanego i nieobrzezanego, barbarzyńcy i Scyty, niewolnika i wolnego, ale wszystkiem we wszystkich jest Chrystus.
9.DĄBR.WUL.1973(W tym odnowieniu) nie masz poganina ani Żyda, obrzezanego czy nie obrzezanego, barbarzyńcy i Scyty, wolnego i niewolnika, ale wszystko i we wszystkim Chrystus.
10.DĄBR.GR.1961(W tym odnowieniu) nie masz Greka ni Żyda, obrzezanego czy nieobrzezanego, barbarzyńcy i Scyty, wolnego i niewolnika, ale wszystko i we wszystkim Chrystus.
11.TYSIĄCL.WYD5A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus.
12.BRYTYJKAW odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.
13.POZNAŃSKAA tam już nie ma Greka ni Żyda, obrzezanego i nie obrzezanego, nie ma barbarzyńcy ni Scyty, niewolnika ani wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.
14.WARSZ.PRASKAW tej sytuacji nie ma już podziału na Greków i Żydów, na obrzezanych i nie obrzezanych, na barbarzyńców i Scytów, na niewolników i wolnych. Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdzie nie ma Greka i Żyda, obrzezania i nieobrzezania, obcego, Scyty, niewolnika, wolnego; ale wszystkim we wszystkich jest Chrystus.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNa tej drodze nie liczy się, czy ktoś jest Grekiem, czy Żydem, czy go obrzezano, czy nie, czy pochodzi z daleka, jest Scytą, niewolnikiem, czy wolnym - liczy się tylko Chrystus, który jest wszystkim i we wszystkich.
17.TOR.PRZ.2023Gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego; ale wszystkim i we wszystkich – Chrystus.