« Kol 3:11 List do Kolosan 3:12 Kol 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nawleczcie przeto jako wybrani Boży święci i miłośni, wnętrzności zlitowania, dobrotliwość, pokorę, cichość, długie cierpienie.
2.WUJEK.1923Przyobleczcież się tedy (jako wybrani Boży, święci i umiłowani) we wnętrzności miłosierdzia, w dobrotliwość, w pokorę, w cichość, w cierpliwość.
3.RAKOW.NTPrzyobleczcie tedy (jako wybrani Boży, święci, i umiłowani,) wnętrzności miłosierdzia, dobrotliwość, podłe o sobie rozumienie, cichość, długocierpliwość.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż przyobleczcie jako wybrani Boży, święci i umiłowani, wnętrzności miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość,
5.GDAŃSKA.2017Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość;
6.JACZEWSKIJako tedy wybrani przez Boga, jako jego święci i umiłowani, - przywdziejcie na się miłosierdzie, łagodność, pokorę, skromność, cierpliwość;
7.SYMONPrzyobleczcież się tedy, jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w litość serdeczną, w dobrotliwość, w pokorę, w cichość, w cierpliwość:
8.MARIAWICIObleczcie się tedy jako wybrani Boży, święci i umiłowani, we wnętrzności miłosierdzia, w dobrotliwość, w pokorę, w umiarkowanie, w cierpliwość,
9.DĄBR.WUL.1973Przyobleczcież się tedy jako wybrani Boży, święci i umiłowani w tkliwe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w cichość i w cierpliwość.
10.DĄBR.GR.1961Przyobleczcież się tedy jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w tkliwe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w łagodność i w cierpliwość.
11.TYSIĄCL.WYD5Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość,
12.BRYTYJKAPrzeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość,
13.POZNAŃSKAPrzeto jako wybrańcy Boga, święci i umiłowani, obleczcie się w tkliwe miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość,
14.WARSZ.PRASKATak więc jako wybrani, uświęceni i umiłowani przez Boga powinniście się przyodziać w prawdziwe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w cichość i w cierpliwość.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przywdziejcie wnętrza zmiłowania; życzliwość, pokorę, łagodność, wyrozumiałość;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości.
17.TOR.PRZ.2023Dlatego więc przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w litościwe wnętrze, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość,