« Kol 3:13 List do Kolosan 3:14 Kol 3:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A na wszytko to (miejcie) miłość, która jest związką doskonałości.
2.WUJEK.1923A nad to wszystko miejcie miłość, która jest związką doskonałości.
3.RAKOW.NTA nad wszytko przyobleczcie miłość, która jest zwiąską doskonałości.
4.GDAŃSKA.1881A nad to wszystko (przyobleczcie) miłość, która jest związką doskonałości.
5.GDAŃSKA.2017A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości.
6.JACZEWSKINade wszystko zaś, żywcie w sobie miłość, która jest związką doskonałości.
7.SYMONA na to wszystko obleczcie miłość, która jest związką doskonałości.
8.MARIAWICIA nade wszystkie te rzeczy miejcie w sobie miłość, która jest związką doskonałości;
9.DĄBR.WUL.1973A ponad to wszystko miejcie miłość, która jest węzłem doskonałości.
10.DĄBR.GR.1961A ponad to wszystko (miejcie) miłość, która jest węzłem doskonałości.
11.TYSIĄCL.WYD5Na to zaś wszystko [przywdziejcie] miłość, która jest spoiwem doskonałości.
12.BRYTYJKAA ponad to wszystko, przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości.
13.POZNAŃSKAA ponad wszystko kierujcie się miłością, która jest spójnią (wszelkich) cnót.
14.WARSZ.PRASKAPrzede wszystkim zaś starajcie się o miłość, która zapewni wam zdobycie pełnej doskonałości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A nad tym wszystkim jest miłość, która jest więzią doskonałości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości.
17.TOR.PRZ.2023A na to wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości.