« Kol 3:14 List do Kolosan 3:15 Kol 3:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I pokój Boży niech roskazuje w sercach waszych, do któregoście i wezwani wjednem ciele, a wdzięczni bądźcie.
2.WUJEK.1923A pokój Chrystusów niech przewyższa w sercach waszych, ku któremu téż wezwani jesteście w jednem ciele, a wdzięczni bądźcie.
3.RAKOW.NTA on pokój Boży niech włada w sercach waszych, do którego też wezwani jesteście w jednym ciele; a wdzięczni bądźcie.
4.GDAŃSKA.1881A pokój Boży niech rząd prowadzi w sercach waszych, do któregoście też powołani w jedno ciało; a bądźcie wdzięcznymi.
5.GDAŃSKA.2017A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni.
6.JACZEWSKIA pokój Chrystusowy, do którego powołani jesteście, jako członki jednego ciała, niechaj zamieszka w sercach waszych. Za łaski odebrane dziękujcie Bogu.
7.SYMONA pokój Chrystusów niechaj panuje w sercach waszych, do którego też wezwani jesteście w jednem ciele: a wdzięczni bądźcie.
8.MARIAWICIa pokój Chrystusów, do którego jesteście powołani w jednem Ciele, niech się kocha w sercach waszych, i bądźcie wdzięczni.
9.DĄBR.WUL.1973A pokój Chrystusowy, do którego też wezwani jesteście w jednym ciele, niech z radością zamieszka w sercach waszych i bądźcie wdzięczni.
10.DĄBR.GR.1961A pokój Chrystusowy, do którego też wezwani zostaliście w jednym ciele, niech sprawuje rządy w sercach waszych; i bądźcie zawsze wdzięczni.
11.TYSIĄCL.WYD5A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.
12.BRYTYJKAA w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni.
13.POZNAŃSKANiech w sercach waszych panuje pokój Chrystusowy, do którego zostaliście powołani, by tworzyć jedno Ciało. I składajcie dziękczynienie.
14.WARSZ.PRASKAA pokój, który pochodzi od Chrystusa, niech kieruje sercami waszymi, bo właśnie do owego pokoju w jednym ciele zostaliście wezwani. Bądźcie też pełni wdzięczności.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś w waszych sercach niech rządzi pokój Boga, do którego też zostaliście powołani w jednym ciele; zatem stawajcie się wdzięczni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPonadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno Ciało zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności!
17.TOR.PRZ.2023A w sercach waszych niech rządzi pokój Boży, do którego zostaliście powołani w jednym ciele; i bądźcie wdzięczni.