« Kol 3:16 List do Kolosan 3:17 Kol 3:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wszytko co jedno czynicie słowem albo skutkiem, wszytko w imię pana Jesusa, dziękując Bogu a ojcu przezeń.
2.WUJEK.1923Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa, dziękując Bogu i Ojcu przezeń.
3.RAKOW.NTA wszytko cokolwiekbyście czynili mową, abo uczynkiem, wszytko niech będzie w imię Pana Jezusowo, dziękując onemu Bogu i Ojcu przezeń.
4.GDAŃSKA.1881A wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przezeń.
5.GDAŃSKA.2017A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez niego.
6.JACZEWSKICzy co mówicie, czy co czynicie: - to wszystko niech będzie w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa; i przezeń za wszystko Bogu Ojcu dzięki składajcie.
7.SYMONWszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa Chrystusa, dziękując przezeń Bogu Ojcu.
8.MARIAWICICokolwiek czynicie w mowie, albo w uczynku, czyńcie wszystko w Imię Pana Jezusa Chrystusa, dziękując przezeń Bogu i Ojcu.
9.DĄBR.WUL.1973Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa czyńcie, dziękując przez niego Bogu Ojcu.
10.DĄBR.GR.1961Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa (czyńcie), dziękując przez niego Bogu Ojcu.
11.TYSIĄCL.WYD5A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko [niech będzie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
12.BRYTYJKAI wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu.
13.POZNAŃSKACokolwiek czynicie lub mówicie, czyńcie wszystko w imię Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.
14.WARSZ.PRASKAI czegokolwiek dokonujecie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, składając przez Niego dziękczynienie Bogu Ojcu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wszystko, cokolwiek byście robili w mowie, lub w czynie wszystko róbcie w Imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub konkretnym działaniu, czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.
17.TOR.PRZ.2023I wszystko, cokolwiek czynilibyście w słowie albo w czynie, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego.