« Kol 3:1 List do Kolosan 3:2 Kol 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wierzchnymi się bawcie, nie temi co na ziemi.
2.WUJEK.1923Co wzgórę jest, miłujcie, nie co na ziemi.
3.RAKOW.NTOnymi które są wzgórę bawcie się, nie tymi które są na ziemi.
4.GDAŃSKA.1881O tem, co jest w górze, myślcie, nie o tem, co jest na ziemi.
5.GDAŃSKA.2017Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi.
6.JACZEWSKIw rzeczach niebieskich nie zaś w ziemskich smakujcie.
7.SYMONco w górze jest miłujcie, nie co na ziemi.
8.MARIAWICIte rzeczy rozumiejcie, które są w górze, a nie te, które są na ziemi.
9.DĄBR.WUL.1973Miłujcie, co na szczytach jest, a nie, co na ziemi.
10.DĄBR.GR.1961Myślcie o tym, co na szczytach, a nie co na ziemi.
11.TYSIĄCL.WYD5Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
12.BRYTYJKAO tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi.
13.POZNAŃSKAZdążajcie do tego, co w górze, a nie do tego, co na ziemi.
14.WARSZ.PRASKATroszcie się o to, co w niebie, a nie o to, co na ziemi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O tych w górze rozmyślajcie nie o tych na ziemi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMyślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi.
17.TOR.PRZ.2023Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi.