« Kol 3:20 List do Kolosan 3:21 Kol 3:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ojcowie nie drażnicie dzieci waszych, aby się nieopuszczały.
2.WUJEK.1923Ojcowie! nie pobudzajcie ku rozgniewaniu synów waszych, aby się małego serca nie stawali.
3.RAKOW.NTOjcowie nie drażnicie dziatek waszych, aby serca nie straciły.
4.GDAŃSKA.1881Ojcowie! Nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, aby serca nie traciły.
5.GDAŃSKA.2017Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, aby nie upadały na duchu.
6.JACZEWSKIRodzice, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, iżby się ku wam nie zniechęciły.
7.SYMONOjcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, aby nie traciły ducha.
8.MARIAWICIOjcowie, nie pobudzajcie synów waszych do gniewu, aby nie tracili serca.
9.DĄBR.WUL.1973Ojcowie, nie rozdrażniajcie dzieci waszych, aby nie traciły ducha.
10.DĄBR.GR.1961Ojcowie, nie rozdrażniajcie dzieci waszych, aby nie traciły ducha.
11.TYSIĄCL.WYD5Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.
12.BRYTYJKAOjcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu.
13.POZNAŃSKAOjcowie, nie bądźcie zbyt surowi dla swoich dzieci, by nie upadały na duchu.
14.WARSZ.PRASKARodzice, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, żeby czasem nie upadły na duchu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ojcowie, nie rozjątrzajcie waszych dzieci, aby nie upadały na duchu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOjcowie, nie wywołujcie u swoich dzieci rozżalenia, aby nie ulegały zniechęceniu.
17.TOR.PRZ.2023Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu swoich dzieci, aby nie upadały na duchu.